Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Leden Bribus akkoord met afspraken overgang cao

Op donderdag 11 oktober vond er een ledenvergadering plaats waarin de meerderheid van de aanwezigen heeft ingestemd met de afspraken rond de overgang naar de Cao Meubelindustrie.

De afspraken zullen nog formeel bevestigd gaan worden in een overeenkomst tussen directie en vakbonden, we verwachten binnenkort deze afspraken in een overeenkomst te kunnen ondertekenen. Op dit moment wordt er door Bribus nog naar een passende datum gezocht. Zodra er getekend is kan dit dan door de directie binnen het bedrijf worden gecommuniceerd.

Het gaat daarbij om de volgende hoofdpunten: 
 1. De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers per 1 januari 2019 gaan over naar de Cao Meubelindustrie, waarbij de bestaande rechten boven het minimum van die cao gerespecteerd zullen worden. Diezelfde arbeidsvoorwaarden gelden ook voor nieuw aan te nemen medewerkers.

 2. Voor de overwerktoeslagen wordt een uitzondering gemaakt: voor de fulltimer gaat die van 150% naar 125% en voor de parttimer van 110% naar 100%; dit vanwege het feit dat de overwerkregeling pensioengevend is geworden bij de huidige pensioenregeling (Meubelindustrie). Voor expeditie en chauffeurs is een overgangsregeling van toepassing vanwege het structurele overwerk, waarbij in het 1e jaar 100%, 2e jaar 50% van het inkomensverschil uit overwerk wordt gecompenseerd. Er worden concrete maatregelen genomen om structureel overwerk terug te dringen.

 3. Verder wordt de arbeidsduur aangepast naar 38,75 uur per week met daarbij de behorende aanpassing van het (bruto)loon. Daarbij horen 24 vakantiedagen en 12 roostervrije dagen. Een verbetering ten opzichte van de Timmerindustrie waar sprake is van 25 vakantiedagen en 7 roostervrije dagen.

 4. Het handboek bij Bribus wordt geactualiseerd en daarbij zal het eenzijdige wijzigingsbeding komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zal het instemmingsrecht van de OR (die nu wordt opgericht) worden opgenomen.

 5. De uitbetaling van loon bij ziekte wordt aangepast, het 1e jaar 100% en het 2e jaar 70% zoals dat in de Cao voor de Meubelindustrie is vastgelegd.

Om te beoordelen of de afspraken goed worden nageleefd zal er een evaluatie plaatsvinden uiterlijk juni 2019 of zoveel eerder als nodig wordt geacht door vakbonden of directie.

Op het moment dat de overeenkomst ondertekend is zal deze ook binnen het bedrijf worden gepubliceerd.

Kandidaten voor de ondernemingsraad gevraagd!

Wij denken dat deze afspraken een goede basis vormen om positief bij Bribus aan de toekomst te werken. Daarbij levert de medezeggenschap een belangrijke bijdrage. Voor de verkiezing die op 19 december plaatsvindt, is al een uitvraag gedaan door CNV Vakmensen met een verzoek om je kandidaat te stellen voor de OR, een goede zaak zo vinden wij!

Maruschka Oosting, kaderlid/delegatielid CNV Vakmensen
en
Gerard van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Kom naar de Dam op 10 november
Meer winst en minder belasting voor grote bedrijven terwijl  lasten en werkdruk van werknemers toenemen.
Tijd voor een luid protest. Kom op 10 november naar de Dam. Kijk op www.cnv.nl/naardedam.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid