Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Cao-overleg in de Timmerindustrie van start

Op 16 maart en 20 maart hebben CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en de NBvT onderhandeld over een nieuwe cao. Het overleg van 16 maart stond in het teken van het uitwisselen en toelichten van de voorstellen. De voorstellen van CNV Vakmensen waren kort en bondig.

In onze enquête is door jullie (de leden) aangegeven dat loon, duurzame ontwikkeling, instroom van jongeren en beperking van flexkrachten belangrijke onderwerpen van bespreking moeten zijn.

De werkgevers hadden een aantal thema’s benoemd als inzet voor de onderhandelingen: de looptijd van de cao, het salaris, duurzame inzetbaarheid en de lange termijn en modernisering van de cao. Niet alle thema’s waren al concreet uitgewerkt. Wel werd gezegd dat de voorkeur voor een loonsverhoging uitgaat naar een nominaal bedrag in plaats van een percentage. Er is nog niet over concrete bedragen en/of percentages gesproken. De NbvT komt pas met een concreet loonbod als duidelijk is wat de kosten van de afspraken zijn in het kader van duurzame inzetbaarheid. De voorkeur van de werkgevers voor een 2-jarige cao wordt ingegeven door het feit dat de verwachting is dat er tijd nodig zal zijn voor het implementeren van cao-afspraken.

Generatiepact

In het overleg van 20 maart werd vooral ingezoomd op het Generatiepact, waarover in de vorige cao afspraken zijn gemaakt. Een werkgroep van cao-partijen en enkele deskundigen hebben het afgelopen jaar onderzocht welke mogelijkheden er zijn in de Timmer om ouderen minder te laten werken, hun loon daaraan voor een deel aan te passen, de pensioenopbouw op basis van het oude loon te laten plaatsvinden en meer jongeren op de vrijgevallen plaatsen te laten instromen. De actualiteit van vandaag zegt dat er een grote behoefte is aan instroom van nieuw personeel in de sector, jong en oud. De situatie is snel gekanteld want ten tijde van het maken van de afspraak was er nog sprake van werkloosheid onder jongeren. De behoefte om ouderen minder te laten werken en de instroom van jongeren daarmee te bewerkstelligen is er niet meer. Wel blijft de behoefte bestaan aan duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. De AOW-leeftijd blijft maar stijgen en langer door werken is geen sinecure voor oudere werknemers. De bonden en de werkgevers vinden het van groot belang dat daar goede afspraken over worden gemaakt.

Ouderendagen

De werkgevers kwamen in het overleg met een aanvullend voorstel: de ouderendagen en de 55+ regeling willen zij omvormen. In normaal Nederlands betekent dat “afschaffen”. In plaats van bovengenoemde regelingen kwamen zij met het voorstel om het aantal ATV-dagen voor iedereen op te hogen van 7 naar 9 dagen. De redenering was dat de sector hierdoor ook voor jongeren aantrekkelijk wordt, want bij deze groep is de behoefte aan vrije tijd ook groot vanwege gezins- en privéomstandigheden. Daarnaast zouden oudere werknemers (5 jaar vóór de pensioenleeftijd)  individueel in gesprek moeten gaan met hun werkgever over verlichting van de werkzaamheden. Dat is nu een recht van een werknemer en wordt dan een “onderhandeling” voor een werknemer. De bonden hebben dit voorstel afgewezen.


De NBvT kwam toen met een alternatief in hoofdlijnen. Dit hadden ze nog niet met hun achterban besproken. Het voorstel zullen zij de komende week met hun leden bespreken; daarna ontvangen de bonden het definitieve voorstel op papier. Voor dinsdag 27 maart was er een derde overleg gepland. Vanwege achterbanberaad van de NBvT zal dit overleg geen doorgang vinden. Het eerstvolgende overleg vindt op vrijdag 6 april plaats.

Mede namens Hans Goossen (kaderlid)

Jerry Piqué
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 52
E: j.pique@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid