Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Cao-akkoord voor timmerindustrie

CNV Vakmensen, FNV Bouw en de werkgevers in de timmerindustrie (NBvT) hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De cao geldt voor ongeveer 7.700 werknemers en heeft een looptijd van 27 maanden (van 1 januari 2015 tot 1 april 2017). De cao-partijen leggen het akkoord positief voor aan de achterban.

In de nieuwe cao is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 4 procent, verdeeld in 5 stappen:
 • 0,5 procent per 1 maart 2015
 • 1 procent per 1 juli 2015
 • 1 procent per 1 januari 2016
 • 1 procent per 1 juli 2016
 • 0,5 procent per 1 januari 2017

Scholing

In de cao zijn ook afspraken gemaakt over mogelijkheden voor individuele scholing. Werknemers kunnen naar eigen keuze een opleiding volgen om  hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiervoor kunnen ze op een fiscaal gunstige manier per jaar maximaal 5 atv-dagen inzetten. De werkgever geeft daarbovenop nog een aanvulling van 25 procent.

Garantiebanen

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Daarin is vastgelegd dat cao-partijen zich de komende jaren inzetten om mensen vanuit een uitkeringssituatie weer aan het werk te helpen. In de vorige cao zijn al afspraken gemaakt over 20 banen voor Wajongeren. Via het sectorplan worden dit jaar nog eens 50 banen gecreëerd.

Flex-regeling

Voor de werkgevers is van belang dat de bestaande flex-regeling is aanegepast.

Vakbondscontributie

Verder is afgesproken dat werkgevers het lidmaatschap van een vakbond stimuleren, via een fiscaal gunstige regeling en een jaarlijkse bijdrage van 50 euro netto.

Naleving cao

De cao-partijen hebben geconstateerd dat werkgevers en werknemers in de branche gebaat zijn bij een goede naleving van de cao. Een extern bureau gaat controles uitvoeren.

Reacties van de onderhandelaars:

 • Hans Zwaanenburg, onderhandelaar NBvT: "Ik ben blij dat we overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao. Daarmee wordt de bestaande flex-regeling aangepast en worden de extra verlofdagen voor oudere werknemers meer in overeenstemming gebracht met de AOW-leeftijd."
 • Hans Crombeen, onderhandelaar FNV Bouw: "De sector kan nu verder werken aan haar herstel. Gezien de gemaakte afspraken over onder meer loon en scholing, heb ik er vertrouwen in dat de leden hiermee instemmen."
 • Arie-Jan van Oort, onderhandelaar CNV Vakmensen: "Goed dat er een cao-akkoord is en dat werknemers via de cao mogelijkheden krijgen voor individuele scholing. Hopelijk heeft het akkoord ook een positieve invloed op de lopende onderhandelingen over een nieuwe cao in de bouw."

Over de timmerindustrie

De timmerindustrie is een gevarieerde branche, waarin houten producten centraal staan: deuren, kozijnen, trappen, daken enz. De sector telt ruim 700 bedrijven en in ongeveer 7.700 werknemers.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid