Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tentoonstellingsbedrijven - Nieuws

Sector Tentoonstellingsbouw

De crisis die overal in het hele land een grote impact heeft, raakt de tentoonstellingsbranche ook heel hard. Beurzen worden massaal afgezegd, er is nog amper werk en de onzekerheid of er na de zomer überhaupt weer beurzen in de oude omvang gehouden gaan worden, neemt toe.

Werkgevers doen er veel aan om hun bedrijf en daarmee de werkgelegenheid overeind te houden. Werktijdverkorting en deeltijd WW zijn maatregelen die daarin kunnen helpen en worden ook in toenemende mate aangevraagd. Echter, we zijn helaas een paar dagen verder voordat zo’n aanvraag akkoord bevonden is bij het ministerie.

In overleg met en op verzoek van de branchevereniging CLC-Vecta hebben wij besloten dat het inzetten van de uren uit de tijd-voor-tijd regeling zoals die in artikel 2.3.3 in de cao opgenomen is, in deze uitzonderlijke situatie toegestaan is als aanvullende maatregel.

De bepaling dat je werkgever 2 weken voorafgaand aan de ingangsdatum daarvan, is vanaf nu, 16 maart 2020, tijdelijk komen te vervallen. Het inzetten van je tijd-voor-tijd uren beperkt zich vooralsnog voor de aanvraagprocedure werktijdverkorting inclusief de voorbereidingstijd die je werkgever daarvoor nodig heeft. Zodra het verantwoord is, vervalt deze maatregel weer, maar tot nader bericht blijft het zo.

Wij hopen dat deze tijdelijke maatregel er toe zal bijdragen dat zoveel mogelijk banen behouden blijven.

CAO
Zoals jullie weten is het cao-overleg stop gezet. Dat is gedaan omdat we niet tot een gewenst resultaat konden komen. Normaal gesproken moet je dat ergens weer op gaan pakken. Lukt dat niet, dan ga je druk opvoeren.

In deze tijd is dat echter niet gepast. We begrijpen dat deze crisis jou bijzonder hard raakt en het past nu om dat te doen wat mogelijk is, om de sector te helpen.

Als er vragen bij jou zijn, laat het me weten. Dat mag ook via jeachterban.nl.

Roel van Dijk, bestuurder
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5338 4473
E. r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid