Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Hout en meubel

Cao Tentoonstellingsbedrijven

Looptijd: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

Als werknemer in de tentoonstellingsbouw werk je bij een onderneming of afdeling van een onderneming waar het maken van stand- en tentoonstellingsprojecten meer dan 50% van de loonsom is. Je bouwt stands op beurzen en richt expositieruimtes in. In deze bedrijfstak kun je ook een combinatiefunctie hebben.

Je Achterban: online community voor al jouw vragen

Heb je een vraag over jouw werk, de cao of heb je andere vragen rondom werk en inkomen? Sinds kort hebben wij voor alle werknemers in jouw cao Je Achterban. Onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen!

Ga naar Je Achterban >