Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Parketvloerenondernemingen - Nieuws

Parketvloerenondernemingen cao

Geef je mening over het nieuwe onderhandelingsakkoord!

CNV Vakmensen en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor parketvloerondernemingen. In de tweejarige cao (voor 2016 en 2017) zijn onder meer afspraken gemaakt over scholing & ontwikkeling en een loonsverhoging van in totaal 3 procent. 

CNV Vakmensen heeft afspraken gemaakt voor:

Loonsverhogingen
1,5 procent per 1-7-2016
1,5 procent per 1-7-2017

Wachtdagen
Het maximum aantal wachtdagen per jaar wordt gereduceerd van zes naar drie dagen.

Vakbondscontributie 
Voor vakbondsleden is afgesproken dat de werkgever op het einde van het kalanderjaar een netto-terugbetaling doet aan de werknemer.

Seniorendagen
Vanaf 60 jaar heeft iedere werknemer recht op de ouderenregeling. Vanaf 60 jaar hebben alle werknemers recht op 80 procent werken tegen 90 procent loon, met 100 procent pensioenopbouw. De seniorendagen gaan in bij de leeftijd van 56 in plaats van 55 jaar.

Scholing & Pensioen
Het Sociaal Fonds Parket start een onderzoek naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds om werknemers meer zekerheid en invloed te geven op hun pensioen. Daarnaast zal het Sociaal Fonds Parket een sectorplan ontwikkelen over scholing, opleiding en loopbaanadvies.

Sociaal akkoord
CNV Vakmensen heeft met de werkgevers afgesproken dat in de nieuwe Parketvloerenondernemingen cao het sociaal akkoord gevolgd zal worden. Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken de duur en de opbouw van de WW te repareren. CNV Vakmensen legt het akkoord positief voor aan de leden.

CNV Vakmensen leden kunnen vóór 18 april hier met het onderhandelingsakkoord instemmen of afwijzen.

Erik Maas
Bestuurder
M: 06-51602145
E: e.maas@cnvvakmensen.nl 

16-1250/EM/rd