Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Parketvloerenondernemingen - Nieuws

Enquete cao 2016 Parketvloeren

Eind 2015 liep de cao Parketvloerenondernemingen af. CNV Vakmensen gaat dus weer aan de slag met het maken van voorstellen voor de nieuwe cao.

Daar horen wij graag ook uw mening en ideeën over. Daarom vragen wij u deze enquete in te vullen over een aantal onderwerpen met betrekking tot de cao.

Wij verzoeken u deze enquete uiterlijk 26 februari 2016 in te vullen.

Meer betrokkenheid bij uw cao

Voor de cao’s uit de hout- en meubelbedrijven is er een sectorraad, die zich namens de leden bezighoudt met het vaststellen van de uiteindelijke cao-voorstellen, betrokken is bij de voortgang van de onderhandelingen en andere zaken uit de sector bespreekt. De sectorraad vergadert enkele malen per jaar. Reiskosten en loonverlet worden vergoed. De sectorraad zoekt nog enkele nieuwe leden uit de parketvloerenondernemingen.

Ook als u op een andere manier wilt meedenken over uw eigen cao horen wij dat graag.
Als u hierover meer wilt weten, dan kunt u een mail sturen.   

Vul hier de enquete in              

Erik Maas
Bestuurder
M 06 – 51 60 21 45
e.maas@cnvvakmensen.nl