Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Parketvloerenondernemingen - Nieuws

Cao onderhandelingen Parket gaan weer van start

Zoals jullie wellicht weten loopt de cao voor jou, de cao Parketvloerenonderneming, eind dit jaar af. Dit houdt in dat CNV Vakmensen weer de voorbereidingen start om tot voorstellen te komen, waarin we jou en jouw belangen tot z’n recht willen laten komen.

Uiteraard zijn we benieuwd naar hoe jij de laatste cao ervaart. Zijn er knelpunten die mee moeten in de onderhandelingen met de werkgevers. Dit hoort CNV Vakmensen graag van je.

Wisseling van de wacht
Vanaf 1 augustus vinden er binnen CNV Vakmensen her en der wat verschuivingen plaats. Daardoor zal Erik Maas de branche gaan verlaten en zal Roel van Dijk zijn taken over gaan nemen. Erik Maas zal zich meer op de dienstensector gaan richten. Roel is nu al onderhandelaar binnen de cao Afbouw en de cao Schilders. Daarnaast doet Roel individuele kwesties binnen de sectoren binnen de ‘bouw kolom’, waar de cao voor Parketvloerenonderneming ook onder valt.

Roel is sinds 1999 in dienst van een voorganger van CNV Vakmensen, waardoor de sectoren, waaronder de Parketvloerenonderneming, niet vreemd voor hem zijn. CNV Vakmensen bedankt Erik voor zijn tomeloze inzet binnen de bouwkolom. Daarnaast wordt Roel veel succes toegewenst binnen de Tentoonstellingsbouw.

Jeachterban.nl
CNV Vakmensen heeft een online community, jeachterban.nl genaamd. Iedereen kan daar op inloggen en meepraten over de stand van zaken aangaande zijn of haar cao. CNV Vakmensen is voornemens om voor elke cao een portaal in te richten, zodat iedereen mee kan praten met collega’s over de eigen cao. CNV Vakmensen wil ook voor de Parketvloerenonderneming een portaal in gaan richten. Mede met het oog op de nieuwe cao onderhandelingen is zo’n platform belangrijk, daar je daar de eerste informatie op kunt vinden.

Cao Onderhandelingen
Zoals reeds geschreven, de voorbereidingen voor nieuwe cao onderhandelingen komen er weer aan. Vandaar dat CNV Vakmensen van jou wil weten wat jij belangrijk vindt voor jouw cao. Uiteraard zijn er een aantal zaken die in elke cao aan de orde dienen te komen. Zo is er een loonsverhoging die we af moeten spreken. Daarnaast wil CNV Vakmensen afspraken maken over scholing en duurzame inzetbaarheid. Uiteraard zal de werkgever voor de noodzakelijk scholing zorgen die je nodig hebt voor de uitoefening van je werk. Ook wil CNV Vakmensen jou mee laten delen in de economische groei en zet CNV Vakmensen zich in voor een gelijk speelveld voor iedereen. Daarnaast willen we, indien mogelijk, de duur van de WW gelijk houden en zoeken we naar mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking ook een plaats te geven binnen onze sector.

Maar er zullen ongetwijfeld meer zaken zijn, die voor jou van belang zijn en waar CNV Vakmensen in de voorstellen rekening mee moet houden. Dat horen we dan graag van je. Mail je reactie door naar: Roel van Dijk, r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Tot slot
De zomer lijkt op z’n einde.  Gezamenlijk kijken we al weer met een schuin oog naar 2018. Het jaar waarin een nieuwe cao van kracht moet gaan worden en waarin jij tot je recht komt. Denk daarom mee met ons over zaken die voor jou van belang zijn. Treedt in contact met je nieuwe bestuurder en vertel hem wat er wat jou betreft moet veranderen.

Heb je nog vragen? Dan staat het je vrij contact op te nemen met onze bestuurder Roel van Dijk. Onderaan deze nieuwsbrief tref je zijn contactgegevens aan.

E-mailadres: r.vandijk@cnvvakmensen.nl
Telefoonnummer: 06 -53 38 44 73

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid