Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Orgelbouwbedrijf - Nieuws

Principe akkoord voor Orgelbouwers

Geef je mening over het principe akkoord voor orgelbouwers

De orgelbouwers in Nederland krijgen weer een nieuwe cao. CNV Vakmensen heeft hierover een akkoord bereikt met de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (VON). In de tweejarige cao (voor 2015 en 2016) zijn onder meer afspraken gemaakt over scholing en een loonsverhoging van omgerekend in totaal 3,75 procent.  

Sociaal akkoord

CNV Vakmensen heeft met de werkgevers afgesproken dat in de nieuwe Orgelbouwbedrijf cao het sociaal akkoord gevolgd zal worden. Uitvoering zal in de orgelbouwsector gegeven worden aan de afspraken over de opbouw en duur van de WW, de uitwerking van de Wet werk en zekerheid en de afspraken voor de doelgroep vanuit de Participatiewet en de daarbij horende loonschaal.

Loonsverhoging

De orgelbouwers krijgen er per 1 januari een vast bedrag per maand bij. De laagste loongroepen krijgen het meest (27 euro), de hogere loongroepen iets minder (25 of 22 euro). Daarmee leggen wij een sterker fundament in de laagste loongroepen. Zij gaan er in deze cao verhoudingsgewijs het meest op vooruit.

De volgende loonsverhogingen volgen later:

0,75 procent       per 1 juli 2015
1 procent           per 1 januari 2016
0,75 procent       per 1 juli 2016

Ontwikkeldag

CNV Vakmensen heeft zich tijdens de onderhandelingen sterk gemaakt voor het investeren in ontwikkeling en vakmanschap. Een deel van de loonsom kan hierdoor gereserveerd worden voor scholing. Dat is bij de orgelbouwers gelukt. De werknemers kunnen een persoonlijk opleidingsbudget opbouwen, door hiervoor per jaar een vrije dag in te zetten. Om dit te stimuleren krijgen ze van de werkgevers voor elke dag die ze hiervoor inzetten een bonus van één ontwikkeldag.

Vakbondcontributie

Verder is afgesproken dat werkgevers het lidmaatschap van een vakbond stimuleren, via een jaarlijkse bijdrage van 50 euro. 

Zaterdagen

Afgesproken is er met de werkgevers dat de toeslag voor twee zaterdagen per jaar achterwege kan blijven, mits dat onderdeel is van de werkweek van 40 uur en de tijd van de zaterdagen daar niet boven uitgaat.

BHV en EHBO

CNV Vakmensen heeft afgesproken om de persoonlijke toeslagen voor wat betreft de BHV en de EHBO voortaan als toeslag op loon toe te kennen. 

Seniorendagen tussen kerst en oud en nieuw voor 60 plussers 

Extra seniorendagen tussen kerst en oud en nieuw (te vinden in de cao, artikel 8 lid 5) voor medewerkers van 60 jaar en ouder worden afgebouwd in de komende twee jaar.

Cao-boekje

De cao zal worden afgedrukt in een cao-boekje zodat iedereen kan beschikken over een goed te lezen boekje.

CNV Vakmensen legt het akkoord positief voor aan de leden.

Download je stemformulier rechts op de pagina en stuur het graag vóór 27 februari 2015 per post naar: CNV Vakmensen, Erik Maas, Postbus 208, 7300 AE  APELDOORN
of per e-mail naar: apeldoorn@cnvvakmensen.nl
of per fax: 055-5264290.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid