Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meubel - Nieuws

Overleg Cao Meubelindustrie opgeschort

Het onderhandelen voor een nieuwe Cao voor de Meubelindustrie en Interieurbouw is opgeschort. Na maar liefst 7 onderhandelingsronden sinds oktober vorig jaar hebben we als vakbonden besloten het eindbod aan de werkgevers te vragen. En dit eindbod is ver onder de maat. Nu kunnen we uw mening peilen.

We hebben de inzet van werkgevers vanaf het begin al benoemd als een extreme verslechtering. Werkgevers wilden aanvankelijk:

 • Een loonbod van 0 procent voor de looptijd van twee jaar.
 • Schrappen van alle ontziemaatregelen voor 55+ een dagvenster van 5 tot 23 uur met verlaging van de overwerktoeslag naar 20 procent.
 • Het verbod van op zaterdag werken schrappen, van de zaterdag een gewone werkdag maken.

Nadat de werkgeversdelegatie bij haar achterban een duidelijk mandaat had gehaald is het uiteindelijke eindbod:

 • 0,75 procent loon erbij in oktober 2015, 1 procent eenmalig in maart 2016 en nog een keer 0,75 procent in oktober 2016.
 • De zaterdag wordt een gewone werkdag.
 • De overwerktoeslag bij een dagvenster van 6 tot 22 uur wordt verlaagd naar 20 procent ( ook als er meer dan 41 uur per kwartaal is overgewerkt).
 • De 55+ ontziemaatregelen worden in 5 jaar tijd afgebouwd naar 60+.

Als goedkope pleister op de wond wordt er geïnvesteerd in scholing. Maar dan moet de werknemer daar zelf ook minimaal de waarde van twee roostervrije dagen in investeren.  

Werkgevers geven op de website van het CBM (de werkgeversorganisatie) aan dat ze met dit eindbod een enorme beweging in de richting van de bonden hebben gemaakt. Dat kun je heel makkelijk roepen als je uitgaat van hun eerdere extreme uitgangspunten.

Werkgevers willen de koopkracht van werknemers nog verder laten afnemen, in een periode waarin het economisch herstel duidelijk zichtbaar wordt. Dat valt wat ons betreft niet goed te praten. Het koopkrachtverlies van zo’n 7 procent over de afgelopen jaren was meer dan genoeg!

Wat willen wij?

Als vakbond willen we de koopkracht, met name in de laagste loonschalen, op het juiste peil brengen. In combinatie met de verlaging van de sectorpremie WW met 1,5 procent is een looneis van 3 procent geen grote aanslag op de loonkosten. Daarbij zijn we ook voorzichtig door in te zetten op een cao met een looptijd van 1 jaar. Zo kunnen we beter aansluiten bij de economische ontwikkelingen richting 2016.

Zaterdag als gewone werkdag is voor ons onbespreekbaar. Voor het aanpassen van de ontziemaatregelen hebben we constructieve voorstellen gedaan. Die gingen de werkgevers niet ver genoeg.

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de cao-afspraken in alle bedrijven goed worden nageleefd, zodat er een gelijk speelveld is met gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.

Hoe verder?

Met dit eindbod vinden we het als onderhandelaars zinloos om met de onderhandelingen door te gaan. Wat ons betreft bent u nu als werknemer aan zet. Met het invullen van onze enquête kunt u aangeven waar u voor in beweging wilt komen en wat u voldoende vindt.

Betrek uw collega's erbij

Laat ook hen een enquête invullen en maak hen lid, samen bereiken we meer! In deze cao-onderhandelingen werken wij samen met FNV Bouw.

Aan de hand van uw reacties zullen we werkgevers laten weten op welke basis we verder kunnen onderhandelen. Als dat niet door hen wordt geaccepteerd zullen we met leden en niet-leden in beweging moeten komen om de eisen kracht bij te zetten.  

Heeft u collega’s die nog geen lid zijn? Juist nu is het belangrijk dat CNV Vakmensen een sterke positie heeft tegenover de werkgevers. Zonder leden geen kracht.

Arie-Jan van Oort
Bestuurder CNV Vakmensen

Districtskantoor Apeldoorn, Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn, T 055 – 52 64 250, e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid