Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meubel - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Meubelindustrie 2017

Ruim voor het jaar 2017 hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de meubelindustrie voor een cao over het jaar 2017.

Voordat CNV Vakmensen met de werkgevers ging onderhandelen heeft u allemaal via een enquête mee kunnen denken over de invulling van een nieuwe cao. Deze enquête is ook verspreid in kantines van meubelfabrikanten of interieurbouwers. Uit deze enquête bleek dat de meeste werknemers/leden aangaven dat zij graag snel een cao wilden hebben en een loonsverhoging. De keus voor een cao van 1 jaar gaf ook de meeste voorkeur. Immers na een jaar kan je kijken of de economie verder aantrekt, waardoor je een hogere looneis kan stellen.

Tijdens de looptijd van de enquête hebben we informeel overleg gepleegd met de werkgeversdelegatie. We hebben naar elkaar de wens uitgesproken dat we gaan voor een cao voor een jaar met een loonsverhoging daarin. Tevens wilden we een cao afsluiten voor 2017 en niet tijdens 2017. We kunnen dan 2017 gebruiken om de cao te herschrijven in begrijpelijke tekst. Betere functieomschrijvingen die passen in de dagelijkse praktijk. CNV Vakmensen wil in 2017 verdere afspraken maken over duurzaamheid, met name voor de oudere werknemers. Tevens willen we het project Geldzorg voor werknemers in de meubelindustrie vormgeven. Dit wordt uitgevoerd door expertise van CNV Vakmensen, maar voor alle werknemers in de meubelindustrie en interieurbouw mogelijk maakt. Werkgevers wilden nog meer flexibiliteit mogelijk maken, door het dagvenster met 2 uren te vergroten.

Tijdens de eerste onderhandelingsronde op 23 november werd ingezet op verlenging van de cao met een jaar en loonsverhoging. De werkgevers bleven bij hun standpunt om het dagvenster te verlengen. Tijdens de tweede onderhandelingsronde op 6 december is gebleken dat de hoogte van de loonsverhoging en het door werkgevers gewenste aanpassen van dagvenster van 7-22 uur naar 6-23 uur de te overwinnen punten. Uiteindelijk zijn we er na intensief overleg uit gekomen. De werkgevers hebben hun eis tot het verlengen van het dagvenster laten vallen en hebben zich ook gericht op loonafspraken.

Pensioenopbouw
Onderdeel van de loonkosten is de pensioenpremie. De premie blijft ongewijzigd. Wel is afgesproken om de franchise (het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd) niet te laten stijgen. Op deze manier wordt bij de lagere lonen een beter pensioen opgebouwd. Volgens de werkgevers betekent dit een verhoging van de loonkosten van ca 0,16%. Dit is ook een deel van de ingezette loonruimte en te beschouwen als indirecte loonsverhoging.

Ter instemming
Het resultaat ligt nu ter instemming. U kunt hier uw stem uitbrengen, daarvoor bent u ook lid van onze bond:

 1. Een verlenging zodat de nog lopende zaken waarbij met name de implementatie van een nieuw functiegebouw, het vormen van nieuwe afspraken voor modern duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de cao vanaf 2018. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de modernisering en leesbaarheid van de teksten van de volledige cao.
 2. Looptijd 1 jaar. Van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.
 3. Loonafspraak is € 30 per maand erbij voor iedereen per 1 maart en 0,5% erbij per 1 augustus. Hiervoor is gekozen om de lagere lonen extra te verbeteren. De door werkgevers als voorwaarde gestelde verdere verruiming van het bij de vorige cao-onderhandelingen al verruimde dagvenster is van tafel.
 4. Werkgevers hebben door het niet verhogen van de franchise voor betere pensioenopbouw bij lagere loonschalen 0,16% van de loonruimte ingezet.
 5. Verrekening vakbondscontributie wordt gehandhaafd voor het jaar 2017.

Hierbij moet ook aangetekend worden dat alle werknemers per 1 januari 2017 geen VPL-premie meer hoeven te betalen. Dat scheelt weer 0,5% hoger loon.

Herre Mink, kaderlid bij CNV Vakmensen en werkzaam in de meubelindustrie was ook aanwezig bij de onderhandelingen als adviseur. Wilt u zitting nemen in de cao-commissie of wilt u vakbondscontactpersoon worden in ons bedrijf? Neem hierover dan contact op met de ondergetekende.

Voor vragen en nadere toelichting op dit resultaat is er op 20 december 2016 tussen 19.00 uur en 20.30 uur gelegenheid om te bellen met uw CNV Vakmensen onderhandelaar Arie-Jan van Oort op het onderstaande telefoonnummer.

Arie-Jan van Oort
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 74
E: a.vanoort@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid