Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Meubel - Nieuws

Enquête 55+regeling Cao Meubelindustrie

Tijdens de laatste onderhandelingen in de Cao Meubelindustrie is gesproken over de bekendheid van de 55+regeling. We hebben toen met de werkgevers afgesproken dat we de 4-daagse werkweek voor 55+ nader zullen bestuderen.

Uit het onderzoek blijkt dat maar 17 personen gebruik maken van de 55+regeling zoals die in de cao is afgesproken. Over de gekochte dagen moet namelijk door het pensioenfonds max 8% pensioenpremie worden betaald aan de deelnemers van de vierdaagse werkweek. Het pensioenfonds Meubelindustrie heeft mij aangegeven dat er slechts 17 personen gebruik maken van deze regeling.

Om meer duidelijkheid te krijgen hoe de situatie is bij onze leden, wil ik je dringend verzoeken om bijgevoegde enquête digitaal in te vullen. Gelet op de vakanties wil ik je vragen om dit uiterlijk 31 augustus te retourneren.

Mijn vermoeden is dat veel meer werknemers van 55 jaar en ouder een vierdaagse werkweek hebben, doch nooit formulieren hebben ingevuld om de betaling van pensioenpremie over de dagen die gekocht zijn (dus de onbetaalde dagen) uit te laten
voeren door het pensioenfonds. Hierdoor missen betreffende werknemers extra pensioenopbouw.

In het najaar gaan wij in overleg met het pensioenfonds en werkgevers om extra bekendheid geven aan de bestaande regeling. Tevens gaan we kijken hoe we de regeling aantrekkelijk kunnen maken. Immers de regeling is in veel andere cao’s bekend als de
80-90-100 regeling.

Ook de fiscus moet een akkoord geven op de aanvulling van pensioenpremie. We hebben dan ook moeten constateren dat de aanvulling van pensioenpremie alleen mag gebeuren bij werknemers van 57 jaar en ouder. Immers: de aanvulling mag maximaal vanaf 10 jaar van de pensioenrichtleeftijd vastgesteld door het Pensioenfonds Meubel. Dat wil niet zeggen dat werknemers van 55 jaar tot 57 jaar geen recht hebben op een vierdaagse werkweek. Alleen zij ontvangen dan geen aanvullende pensioenpremie.

Vul dus de enquête in uiterlijk 31 augustus 2018. Alvast bedankt hiervoor.

Arie-Jan van Oort,
bestuurder CNV Vakmensen
E a.vanoort@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid