Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

Start Cao Houtverwerkende Industrie

Bij de start van de cao-onderhandelingen staan zowel de cao-onderhandelingen en de reparatie van het derde ww/wga-jaar centraal. Hoe zit de reparatie van het derde ww-jaar in elkaar?

Reparatie derde WW-jaar en WGA  
Samen met je collega’s neem je met ingang van 1 november 2018 deel aan de PAWW. De PAWW voorziet in een private, aanvullende uitkering die ingaat na afloop van je mogelijke wettelijke WW- of loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). Aanleiding hiervoor was dat de overheid in 2016 aanpassingen heeft doorgevoerd in de duur van deze uitkeringen. FNV, CNV en bij de VCP aangesloten vakorganisaties hebben, mede op basis van jullie instemming tijdens een ledenpeiling eind vorig jaar, als antwoord op die aanpassingen afspraken gemaakt over de reparatie aan de cao-tafel. Die reparatie is vastgelegd door oprichting van de Stichting PAWW.
Wat wordt gerepareerd
De WW- en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA) zijn nu anders opgebouwd. De periode dat je recht hebt op deze uitkeringen is korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je in plaats van een maand nog maar een halve maand op per gewerkt jaar. De maximale duur van de uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert en verlengt die periode door een aanvullende verzekering voor werknemers.
Wie betaalt de reparatie
Werknemers- en werkgeversorganisaties zijn overeengekomen dat werknemers de PAWW-bijdrage betalen. Jouw werkgever is verantwoordelijk voor afdracht van jouw bijdrage aan Stichting PAWW. De stichting beheert de kas en verzorgt de uitkeringen. Lees hierover meer op www.spaww.nl.
Wat gaat het kosten
De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever maandelijks met ingang van 1 november 2018 in op jouw brutoloon. Voor meer informatie verwijs ik je door naar onze website, www.cnvvakmensen.nl/themas/ww-uitkering/reparatie-ww-rechten Daar vind je alle informatie over de PAWW. 

CAO onderhandelingen 2019
De Cao Houtverwerkende Industrie loopt ten einde. Daarom gaan we de komende maanden weer onderhandelen voor jouw cao. Om tot fatsoenlijke afspraken te komen, moeten er eerst voorstellen ingediend worden. Voor goed onderbouwde voorstellen heb ik jou nodig. Jij kunt aangeven welke voorstellen er ingebracht moeten worden bij de totstandkoming van de nieuwe cao waar jij mee kunt leven. Het zijn jouw arbeidsvoorwaarden. Jij hebt invloed hierop door mij te voeden met jouw input. Belangrijke onderwerpen zijn vooralsnog de loonvraag, arbeidsomstandigheden, vergoedingen en Iedereen doet mee. 

Wat vind jij?
Is het voldoende dat CNV Vakmensen deze punten uitwerkt, of zijn er aanvullende voorstellen nodig? Laat vóór 18 oktober 2018 op jeachterban.nl weten welke punten jij wil aandragen.
Krijg je deze nieuwsbrief per post, ga dan naar onze website https://www.jeachterban.nl/houtverwerkende-industrie/ Op JeAchterban tref je ook aanvullende vragen en antwoorden aan, en overige zaken die voor jou van belang zijn. 
Je kan mij uiteraard ook per mail of telefonisch bereiken. Ik hoor graag van je. Zonder jou komen wij niet tot een cao waarbij iedereen tot zijn recht komt.

Roel van Dijk,
bestuurder CNV Vakmensen
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl 
M: 06 – 5338 4473

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid