Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

PontMeyer ledenraadpleging

Uw werkgever heeft aangegeven het sociaal plan dat op 31 december afliep met een half jaar te willen verlengen tot 1 juli 2015.

Aanleiding verlengen Sociaal Plan volgens PontMeyer
De aanhoudende onzekerheid over de ontwikkelingen in de bouwsector maakt het lastig om uitspraken te doen over de verwachtingen voor 2015. Om die reden wil PontMeyer de mogelijkheid behouden om waar nodig en mogelijk efficiency- en optimalisatiemaatregelen te kunnen nemen in de personele bezetting. Naar verwachting betreft dit slechts enkele arbeidsplaatsen. Het spreekt vanzelf dat de medezeggenschap van PontMeyer hierbij betrokken wordt en indien nodig een adviesaanvraag ontvangt.

Pontmeyer heeft ons laten weten dat tot er duidelijkheid is over het Sociaal Plan voor 2015, alle nieuwe zaken die zich tot die tijd aandienen, onder het huidige Sociaal Plan zullen worden behandeld.

De afgelopen jaren hebben wij uw instemming voor de verlenging schriftelijk aan u voorgelegd. Wij hebben behoefte hiervoor dit keer een drietal bijeenkomsten in het land te organiseren voor de leden van CNV en FNV. Naast uw instemming voor de verlenging van het sociaal plan, leek het ons goed u tevens in de gelegenheid te stellen met ons van gedachten te wisselen over allerlei andere zaken die u met ons wilt delen.
Wij nodigen u van harte uit voor één van de volgende drie bijeenkomsten: 

Donderdag 22 januari 2015
Kantoor FNV Bouw
Aagje Dekenstraat 51-54
8023 BZ Zwolle 

Dinsdag 27 januari 2015
FNV Kantoor Radarport
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam 

Woensdag 28 januari 2015
Hotel Van der Valk Gilze
Klein Zwitserland 8
5126 TA Gilze

Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren uiterlijk tot 21.30 uur.

Wilt u uiterlijk 19 januari aan ons doorgeven naar welke bijeenkomst u komt. U kunt uw aanmelding doorgeven via e-mail hoofddorp@cnvvakmensen.nl onder vermelding van datum en ledenbijeenkomst PontMeyer. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u ons dat ook telefonisch, schriftelijk of via mail laten weten of u kunt instemmen met de verlenging.

Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.  

NB:
Mocht u niet meer bij PontMeyer werkzaam zijn, wilt u dit dan aan ons doorgeven.

Winanda Ludwig, Bestuurder CNV Vakmensen

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid