Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

Overleg nieuwe cao Houtverwerking weer van start

Op 15 december 2014 vond het eerste overleg plaats voor een nieuwe cao voor de Houtverwerkende Industrie. In dit overleg werden de werkgever en werknemersvoorstellen besproken. De oude cao liep af op 31 december 2014.

Op 2 februari vond een tweede ronde plaats van overleg, waarin werkgevers alleen met verslechteringsvoorstellen kwamen. Een loonsverhoging van 0,75%.

Persoonlijk opleidingsbudget
In de vorige cao is afgesproken via een paritaire werkgroep Duurzame Inzetbaarheid oplossingen te vinden. De inzet van CNV Vakmensen is dat werknemers in de Houtverwerkende Industrie een persoonlijk opleidingsbudget kunnen opbouwen. Zie voor meer informatie: http://bit.ly/1MmT0SM Bij fysiek zware beroepen is het in de HVI lastig om tot je 67e gezond te blijven werken. Daarom ziet CNV Vakmensen via het persoonlijk opleidingsbudget de kans om werknemers via eigen regie zichzelf te kunnen omscholen. Inzet in andere sectoren wordt hierdoor ook mogelijk!
Loon
Een loonsverhoging van 2,5% + 0,5% voor persoonlijk opleidingsbudget.
Sociaal akkoord
Een intentieverklaring van werkgevers uit de HVI dat zij de afspraken van het Sociaal akkoord volgen. Afspraken over de reparatie van het 3e WW jaar, uitvoeren van de participatiewet en de WWZ.
CNV Vakmensen gaat voor een goede cao voor de Houtverwerkende Industrie. Mocht je ideeën hebben, laat het mij dan weten!

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen Houtverwerkende Industrie
e.maas@cnvvakmensen.nl