Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

Lastig onderhandelen cao Houtverwerkende Industrie

Na drie onderhandelingen geen zicht op nieuwe cao Houtverwerkende Industrie (HVI). Werkgevers willen alleen verslechteringen. CNV Vakmensen gaat nu eerst met de leden in gesprek.

Op 1 mei 2012 liep de cao HVI af. Het is vorig jaar niet gelukt om tot een nieuwe cao te komen. Nu, met een frisse start in 2013, blijkt na drie onderhandelingsronden dat het opnieuw moeizaam gaat.

ATV inleveren

Voor CNV Vakmensen is een verlenging van de cao met een bescheiden loonsverhoging bespreekbaar. Maar al bij de eerste onderhandelingsronde op 17 mei bleek de inzet van werkgevers. Ze willen wederom geen enkele kostenverhoging.  Wel wilden ze dat werknemers ATV-dagen inleveren, in totaal 80 uur, voor minder loon dan de dagen waard zijn. Daaruit kan dan een ‘loonsverhoging’ worden betaald. Een forse sigaar uit eigen doos. 

Ontzie-maatregelen schrappen

Verder willen werkgevers de zogenoemde ‘ontzie-maatregelen’schrappen of versoberen. Die maatregelen moeten er nu voor zorgen dat werknemers de eindstreep kunnen halen. Het gaat om seniorendagen en maatregelen voor oudere werknemers ten aanzien van overwerk. Ook vinden werkgevers dat het mes flink gezet moet worden in de afspraken over kort verzuim. 

CNV Vakmensen heeft zijn inzet naar beneden bijgesteld om begrip te tonen voor de moeilijke situatie waarin bedrijven zich bevinden. Maar wij vragen ook begrip voor de situatie van werknemers. 

Als reactie op alle verslechteringsvoorstellen heeft CNV Vakmensen voorgesteld om in een werkgroep goede voorstellen te maken over duurzame inzetbaarheid. Dit betekend dat er afspraken gemaakt moeten werken over hoe op termijn om te gaan met seniorendagen, arbeidsomstandigheden en opleiding- en loopbaanbeleid etcetera. 

Bedrijfsniveau

Wij hebben ook onze verbazing uitgesproken over het werkgeversvoorstel om ATV-dagen in te leveren in een tijd waarin de werkgelegenheid al sterk onder druk staat. In de tweede onderhandelingsronde op 30 mei eisten werkgevers niet langer een collectieve regeling rond ATV, maar wilden ze het op bedrijfsniveau regelen. Wij hebben de indruk dat ze waren teruggefloten door hun achterban. Werkgevers zitten waarschijnlijk niet allemaal te wachten op het inleveren van ATV waardoor mensen dus meer uren werken. 

CNV Vakmensen heeft tijdens de derde onderhandelingsronde op 17 juni een stapje richting werkgevers gedaan. Ondanks de weinig steekhoudende argumenten van hun kant, hebben wij strikte voorwaarden geformuleerd voor een eventueel inleveren van ATV-dagen. Het zou mogen voor een beperkt aantal van twee dagen. Het mag niet als medewerkers onvoldoende dagen hebben en het mag alleen als een grote meerderheid van de werknemers ermee instemt. 

Dat bleek toch niet helemaal de bedoeling van werkgevers. Zij willen dat het bedrijf het helemaal zelf kan bepalen als het bedrijf dat nodig acht. Verder willen ze geen beperking van het aantal uren dat moet worden ingeleverd. De enige grens is een werkweek van maximaal 40 uur zonder atv. Dit is een harde eis van de werkgevers om door te gaan met de onderhandelingen.

Adempauze

Het is voor CNV Vakmensen geen begaanbare weg om nog langer door te onderhandelen. Zeker omdat een aantal andere pijnlijke verslechtering ook nog niet van tafel zijn. De werkgevers hebben ook aangegeven dat er nauwelijks sprake kan zijn van een gewone loonsverhoging in de CAO.

We willen de onderhandelingen niet afbreken, maar een adempauze inlassen om met onze achterban in gesprek te gaan. Er is geen nieuwe onderhandelingsdatum vastgesteld. 

Wat vindt u?

Wij willen u graag een paar vragen stellen over de situatie. 

Zoals u kunt lezen hebben werkgevers twee harde eisen neergelegd:

  1. De nieuwe CAO mag niets kosten en
  2. Werkgevers willen minder ATV.

Graag zien wij reacties tegemoet.  Wij willen in het bijzonder graag uw mening horen over het verkopen van ATV. Reacties kunnen via onze website óf via de e-mail of via het bijgevoegde enquêteformulier terug te zenden naar CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn
Ter attentie van Lex Raadgever
Postbus 208
7300 AE APELDOORN

Lex Raadgever
Bestuurder
T 055-5264250
E l.raadgever@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid