Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

Cao-resultaat Houtverwerkende Industrie

Na diverse onderhandelingsronden vanaf oktober 2016 tot afgelopen week is er eindelijk een nieuw akkoord bereikt met werkgevers in de Houtverwerkende Industrie. Alle verslechteringen zijn van tafel. De inzet om te komen tot een looptijd van twee jaar is uiteindelijk in het akkoord opgenomen.

Daarnaast is er een loonsverhoging van structureel bijna 3,5% bereikt met nog een eenmalige uitkering van 100 euro. In het kader van duurzame inzetbaarheid is afgesproken om de mogelijkheden van een deeltijdpensioen (inzet CNV Vakmensen) te onderzoeken voor de Houtverwerkende industrie.  

Het onderhandelingsresultaat: 

1. Looptijd 
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2018. De cao eindigt van rechtswege na het verstrijken van de looptijd.

2. Loon en beloning
De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in artikel 10 worden als volgt verhoogd:

- per 1 augustus 2017 met 0,75%
- per 1 augustus 2017 een eenmalige uitkering van bruto €100
- per 1 oktober 2017 met 0,7%
- per 1 april 2018 met 1%
- per 1 oktober 2018 met 1%.

3. VPL premie
De VPL-premie wordt tot aan het einde van de looptijd van de cao (31 december 2018) vastgesteld op 1,5%. Vóór het einde van de resterende looptijd van de regeling maken partijen afspraken om de nog af te financieren VPL-afspraken te korten wanneer de financiële middelen aan het einde van deze looptijd (of mogelijk eerder), niet voldoende blijken te zijn.
Vakbonden nemen hiertoe het initiatief en komen met een voorstel.

4. Pensioenpremie PHJ
Met betrekking tot de pensioenpremie hebben partijen, betrokken bij de cao, het voornemen om lange(re) termijn afspraken te maken. Gedacht wordt aan het vaststellen van een maximale premiehoogte en welke maatregelen genomen worden wanneer deze premiehoogte overschreden wordt.

5. Duurzame inzetbaarheid
Het is belangrijk dat alle medewerkers in de industrie voor zover mogelijk gezond, fit en gemotiveerd de eindstreep halen.
Cao-partijen spreken af gedurende de looptijd van de cao gezamenlijk onderzoek te doen naar een collectieve regeling in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De resultaten van het project “Duurzaam werken in het Hout” worden hierin mee genomen.

Onderzocht worden de mogelijkheden voor oudere werknemers om minder te gaan werken door bijvoorbeeld gebruik te maken van deeltijdpensioen -al dan niet met een gedeeltelijke financiële compensatie- zodat ruimte ontstaat om jongere werknemers aan te trekken. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd.
Scholing en opleiding maken onderdeel uit van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.  

Naast bovengenoemde inspanningsverplichtingen spreken cao-partijen af dat zij hiertoe vóór 1 december 2018 schriftelijke voorstellen zullen formuleren en deze paritair zullen inbrengen in de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao, waarbij alle instrumenten uit de Cao HVI worden betrokken.

Stemmen over het resultaat
Over dit resultaat kun jij als lid van CNV Vakmensen je stem uitbrengen. Breng je stem vóór maandag 17 juli 2017 uit door het stembiljet dat je per post ontvangt, ingevuld te retourneren. Hartelijk dank voor het uitbrengen van jouw stem!

Erik Maas,
bestuurder CNV Vakmensen Houtverwerkende Industrie
M 06 - 51602145
E e.maas@cnvvakmensen.nl 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid