Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houtverwerkende industrie - Nieuws

Cao Houtverwerkende Industrie

Dinsdag 5 december hebben wij voor de tweede keer onderhandeld met de werkgeversdelegatie voor een nieuwe cao voor de Houtverwerkende Industrie. Om maar met de deur in huis te vallen; dat viel niet mee. Op dit moment moet CNV Vakmensen melden dat een nieuwe cao nog niet binnen handbereik ligt.

Aanbieden Petities door de Sint
Voorafgaande aan de onderhandelingen heeft sinterklaas rond de 400 petities aangeboden van leden van CNV Vakmensen en FNV. Deze petities hebben jullie ondertekend, waarbij je vraagt om een goede cao die minimaal moet bestaan uit een goed loon en fatsoenlijke arbeidstijden. Een krachtig signaal van jullie dus voor de onderhandelingen. Bij de petities zat, zoals het behoort, een mooi gedicht en een taart namens beide vakbonden.

Flexibel werken
Werkgevers willen dat jullie flexibeler worden. Dat houdt in dat het dagvenster opgerekt moet worden. Je moet eerder kunnen beginnen en later kunnen eindigen. Met name het eerder beginnen weegt zwaar. Dat jij misschien ver moet reizen en daardoor ontzettend vroeg op de weg moet zitten, is daarbij van ondergeschikt belang. Daarbij willen ze dat jullie op hogere leeftijd overwerk en ploegendienst blijven doen.

Loon
Vakbonden hebben aangegeven dat er minimaal 4% loonsverhoging moet komen in 2019. Hoe maakt niet zoveel uit als het er maar komt. Jij zit lang genoeg op een niveau waar best wat bij kan.

Werkgevers geven aan dat de sector zo divers is, dat het lastig is een lijn te trekken en dat 4% nagenoeg onmogelijk is. Wij zijn van mening dat wij voor iedereen tot een fatsoenlijke loonsverhoging moeten komen en is 4% loonsverhoging, wat ons betreft, echt verantwoord.

Wat vinden werkgevers
Werkgevers bieden rond de 2% loonsverhoging, verdeeld over januari en juni 2019. Als wij de bereidheid hebben om een deel van de VPL-premie in te zetten, dan zijn zij bereid om hun deel (werkgever en werknemer betalen ieder de helft) in te zetten voor een eenmalige loonsverhoging van 0,5%. Dan kom je op 2,5%. Je hebt volgens werkgevers nog een extra voordeel omdat je minder vpl-premie betaalt, waarmee je op 3% uitkomt. Sigaar uit eigen doos wat ons betreft!

Wat is VPL
Dit is technisch een lastig verhaal. Het is premie van wat vroeger vut of vroegpensioen werd genoemd. Zoals jullie weten is de VPL-regeling gestopt per 1-1-2018. 78% van de voorwaardelijke pensioenrechten zijn toegevoegd aan jullie ouderdomspensioen. Daar zijn jullie eerder over geïnformeerd.
De premie wordt nog wel ingehouden bij werkgevers en werknemers tot de einddatum (31-12-2020).  Deze premie wordt opgespaard in een reservepotje. Hiermee willen toekomstige premietekorten voor het ouderdomspensioen opgevangen.
Voor ons is duidelijk dat jullie in het verleden ook op (vroeg)pensioengebied veel hebben ingeleverd. Dus zijn wij huiverig om te stoppen met sparen, daar het geld van en voor jou is. Dat hebben wij werkgevers dus ook meegedeeld. Werkgevers zijn het er niet mee eens. Hierdoor was duidelijk dat wij er vandaag niet uitkomen.

Hoe verder
20 december staat de volgende onderhandelingsronde op het programma. Vooralsnog gaat dat door. Wij laten ons dan graag verrassen, maar dan moeten werkgevers wel over de brug komen.

Werknemers in de houtverwerkende industrie verdienen een goede cao! 

Wat vind jij?
Wij willen graag weten wat jij vindt en hoe je tegen het verloop van de onderhandelingen aan kijkt. Laat mij dat weten via r.vandijk@cnvvakmensen.nl of via jeachterban.nl

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid