Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houthandel - Nieuws

Werken met en ín hout

CNV Vakmensen is al jaren actief in de houtsectoren. We hebben veel leden in de handel in hout en houtverwerkende industrie en willen die leden zo goed mogelijk bijstaan. Maar wat leeft er onder de medewerkers van deze sectorený We geven een voorzetje wat ons bezighoudt, maar willen jou ook horen!

Duurzame inzetbaarheid
Dat is een begrip wat steeds belangrijker wordt maar waar ook heel veel onder valt. Het gaat om fit en gezond zijn, met plezier naar je werk en op een goede wijze je AOW-gerechtigde leeftijd halen. Daarvoor zijn al veel onderwerpen in de cao’s opgenomen maar vaak staat het door elkaar heen. Zomaar wat puntjes om je voor te leggen:

 • Beschikbaarheid
  Het gaat bijvoorbeeld over verlof om te kunnen herstellen van (zwaar) werk, of roostering en de beschikbaarheid van medewerkers gedurende zogenoemde dagspiegels en in het weekend. Maar ook mogelijkheden om scholing te volgen, binnen of buiten je sector. Heb je die mogelijkheid wel? Het komt steeds minder vaak voor dat je hele werkzame leven zich in één sector of bij één en dezelfde baas afspeelt, maar krijg je de gelegenheid (geld of tijd) om daaraan te werken? Nog zo’n thema is Mantelzorg. Lukt het om daarover goede afspraken te maken met je baas als je in je privéleven als mantelzorger actief moet zijn?
 • Bewustwording
  Hoe ziet het er over vijf jaar uit in jouw bedrijf en ben jij je bewust van de kansen en mogelijkheden die er zijn? Veel mensen doen niet aan een planning voor de langere termijn en gaan nog vaak uit van wat hen op dit moment bezighoudt. Dat is jammer, want de maatschappij verandert snel en we moeten ons daar –ook arbeidsvoorwaardelijk- wél op gaan inrichten. Om beter en sneller te kunnen inspelen op de vraag van de klant (die meer service verlangt op kortere termijn) zal een werkgever meer en meer een beroep doen op jouw flexibiliteit. Het gaat niet over een ander! We maken zelf ook deel uit van die veranderende maatschappij. Het is daarom belangrijk dat je je realiseert dat die duurzame inzetbaarheid ook iets vraagt van je eigen inzet voor het perspectief op een goede baan, om te hebben en te houden!
 • Medezeggenschap
  Voor deze onderwerpen is ook medezeggenschap erg belangrijk. Binnen een onderneming is vaak een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging die goed in de gaten houdt of de werkgever de afspraken in de cao nakomt maar ook een belangrijke taak heeft in het veilig en gezond werken. Geen onderneming is hetzelfde en daarom is in cao’s ook niet alles tot achter de komma te regelen. Dat moeten de bedrijven en medewerkers zélf doen en ook daarom is medezeggenschap zo belangrijk. Maar Ondernemingsraden en/of Personeelsvertegenwoordigingen lopen soms tegen onderwerpen aan waarmee ze niet zo goed raad weten, zeker als het om nieuw beleid gaat. Neem dan contact op met CNV Vakmensen en we zullen je adviseren en bijstaan! Je kan ons ook bellen voor hulp en advies bij de oprichting van een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.
 • Veiligheid en gezondheid
  Daar heeft dus de medezeggenschap een belangrijke rol in maar ook de vakbond! Onlangs is er samen met de werkgevers groen licht gegeven voor een nieuwe actie die over de veiligheid op de werkvloer gaat.
  De aanwezigheid van houtstof in een werkplaats is onvermijdelijk maar ook een verraderlijke oorzaak voor veel aandoeningen aan, bijvoorbeeld de luchtwegen van de medewerkers. Opzuiging van houtstof is van groot belang en daar gaat die actie over. Wees je ervan bewust!

Wat wil CNV Vakmensen van jou?
Herken je de onderwerpen die in deze nieuwsbrief worden beschreven? Hoe denk jij daarover? Leeft dit bij jou en bij jouw collega’s? Daarover willen we graag veel meer weten. Zo kunnen we beter inspelen op de discussies die aan de onderhandelingstafel worden gevoerd. Leden bepalen de inzet voor een goede cao!

Delen
Deel deze nieuwsbrief met je collega’s, ook al zijn ze geen lid van CNV Vakmensen. We willen natuurlijk graag meer leden inschrijven (een nóg sterkere vakbond bereikt meer) en als je nu een nieuw lid aanbrengt, ontvang je daar een leuk cadeau voor, maar een antwoord op de vraag “wat leeft er zoal?” is ook heel erg belangrijk.

Reageer op deze uitnodiging om jouw onderhandelaar te vertellen wat er op de werkvloer leeft, wat van belang is om “mee te nemen” tijdens onderhandelingen maar ook als je wat te vragen hebt. . Je kunt reageren door uiterlijk vrijdag 16 december een mail te sturen aan Arie Kasper, bestuurder Houthandel: a.kasper@cnvvakmensen.nl of Erik Maas, bestuurder Houtverwerkende Industrie: e.maas@cnvvakmensen.nl.

Reageer en denk mee!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid