Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houthandel - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Houthandel

Op 14 februari 2012 heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe tweejarige cao voor de houthandel. We hebben 6 onderhandelingsronden nodig gehad om tot dit resultaat te komen. We noemen het niet een principeakkoord, omdat wij het resultaat, onder andere de loonsverhoging, als onderhandelaars aan de magere kant vinden. Inmiddels hebben ook alle leden ingestemd met het akkoord.

De werkgevers hebben vanaf het eerste begin aangegeven door de slechte economische omstandigheden geen enkele ruimte te hebben voor verhoging van de loonkostenverhoging. Maar ondertussen stijgen de kosten voor levensonderhoud natuurlijk wel gewoon door. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat neutraal aan je voor.

Looptijd

Van 1 januari 2012 t/m 31 december 2013. 

Loonsverhoging

 • 1,2 procent per 1 juli 2012
 • 2,0 procent per 1 januari 2013
 • Eenmalige uitkering van € 250 per 1 mei 2012 en 1 mei 2013. Voor iedereen die op 1 mei 2012 respectievelijk 1 mei 2013 in dienst is (parttimers naar rato).

Pensioenregeling

De pensioenregeling wordt voor het jaar 2012 versoberd. De premie blijft hetzelfde, maar voor 2012 wordt de pensioenopbouw verlaagd van 2,05 procent naar 1,9 procent. Het nabestaandenpensioen wordt voor 2012 omgezet van kapitaalopbouw naar risicobasis. Dit heeft geen invloed op de eerder opgebouwde aanspraken.

De pensioenregeling is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en is een belangrijk onderwerp geweest in deze cao-onderhandelingen. Als er niet wordt ingestemd met deze versobering voor het jaar 2012, moet vanwege de financiële situatie van het pensioenfonds de pensioenpremie omhoog van 26,3 procent naar 31 procent van de pensioengrondslag.

Scholing en werkgelegenheid

Voor 2012 en 2013 is er via het HOC (het Houtopleidingscentrum) een budget van € 500.000 per jaar beschikbaar voor:

 • werkenden op kosten van de bedrijfstak gelegenheid te geven een EVC-traject te volgen;
 • ondersteuning aan degenen die met ontslag worden bedreigd of zijn ontslagen door middel van om- her- en bijscholing;
 • bij gedwongen ontslag aan werknemers een outplacementtraject aan te bieden.

Duurzaam meedoen

Een paritaire werkgroep “Ouderenbeleid” zal onderzoeken hoe ouderen hun laatste jaren op een vitale manier werkzaam kunnen zijn. Hierbij wordt ook betrokken de mogelijkheden van de vitaliteitsregeling. Tevens zal een paritaire werkgroep onderzoek doen naar het vergroten van de inzetbaarheid van werknemers.

Mantelzorg

Als een werknemer schriftelijk een gemotiveerd verzoek indient bij de werkgever om verlof in verband met mantelzorg, moet de werkgever bij afwijzing  dat schriftelijk motiveren.

AOW naar verjaardag

Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW-uitkering in op de 65-e verjaardag en niet meer op de eerste van de maand dat iemand 65 jaar wordt. Werknemers, die gebruik maken van prepensioen of van de overgangsregeling, krijgen te maken met dit inkomensgat. Om te voorkomen dat zij daardoor in de problemen komen, is afgesproken dat er een compensatie komt voor dit nadeel.

Uitzendkrachten

Er komt een onderzoek naar de mate waarin de inzet van flexibele arbeidskrachten een bedreiging is voor het draagvlak van het pensioenfonds.

Functioneringsgesprek

De werknemer kan zijn werkgever vragen om een functioneringsgesprek. Indien dat niet gebeurt binnen 3 maanden na het verzoek, is de werkgever verplicht alsnog binnen een maand dat gesprek te voeren.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid