Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houthandel - Nieuws

Onderhandelaarsresultaat cao Houthandel

CNV Vakmensen is er in geslaagd tot een zgn. onderhandelaarsresultaat te komen voor een nieuwe cao Houthandel. En dat werd tijd ook want het hele cao-proces had al bijna 9 maanden geduurd. Reden: Werkgevers wilden wachten op de nieuwe Hibin cao welke pas 1n december werd overeengekomen.

Nieuwe cao-afspraken:
We zijn er in geslaagd om tot nieuwe cao-afspraken te komen maar het was bepaald geen makkelijk onderhandelingsproces. Bovendien wilden de werkgevers niet eerder afspraken maken dan wanneer er een cao was afgesloten met de Hibin werkgevers maar ook daar ging het niet makkelijk en duurde het onderhandelingsproces erg lang. De informatie daarover had je al eerder van mij ontvangen. Kortom, qua proces geen schoonheidsprijs maar wel een onderhandelingsresultaat welke we je durven voor te leggen.

Wat is er bereikt:

Looptijd: De nieuwe cao kent een looptijd van 2 jaar, te weten vanaf 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Lonen:
Met ingang van 1 februari stijgen de lonen met 2%. Op 1 januari 2019 stijgen de lonen opnieuw met 2%.
In de maand november 2018 ontvangen werknemers eenmalig een bruto uitkering van Euro 350,- (incl. vakantietoeslag en uitgaande van een 40-urige werkweek met een arbeidsduur van tenminste 1 jaar.) Als je minder dan 40 uur werkt krijg je een bedrag naar rato van het aantal uren dat je per week werkt.

Toeslagen:
In aanvulling op de bestaande cao-tekst (art. 22) zullen de toeslagen voor bedrijfshulpverlener, leermeester, scholingspromotor en de combitoeslag verhoogd worden met een percentage gelijk aan de cao-loonontwikkeling.

Kostenvergoedingen:
In aanvulling op de bestaande cao-tekst (art. 24) zullen de kostenvergoedingen jaarlijks per 1 januari geïndexeerd worden met het percentage waarmee het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CPI alle huishoudens afgeleid) in de periode van oktober tot oktober daaraan voorafgaande is gestegen.

Functiestructuur, beoordelingssysteem met uitloopperiodieken en jeugd-instroomschalen: In een protocol wordt vastgelegd dat cao-partijen gedurende de looptijd van de cao de ingediende voorstellen m.b.t. de functiestructuur van het functiehuis van de Hibin, het beoordelingssysteem met de uitloopperiodieken en de jeugd-instroomschalen zullen bespreken.
Gedurende de looptijd verandert er dus nog niets aan wat hierover al in de cao tekst was opgenomen maar deze onderwerpen worden wel bespreekpunten voor de komende tijd met mogelijke wijziging in een cao vanaf 2019 tot gevolg.

Duurzame inzetbaarheid: Door Sivag is EFS-subsidie voor duurzame inzetbaarheid in branches en sectoren aangevraagd.
In dat kader zal ook naar de 80-90-100 regeling worden gekeken. Die regeling 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw is dus nu niet gerealiseerd maar ook niet van de baan!

Vakbondscontributie: Over 2017 zullen de werkgevers bedrijven, die de vakbondscontributie nog niet op een fiscaal vriendelijk wijze hebben geregeld, adviseren dit alsnog in 2018 te doen voorzover daar ruimte voor is in de werkkostenregeling. Voor 2018 is het een recht voor werknemers dit fiscaal vriendelijk te laten verrekenen via het salaris.

Kan je hiermee instemmen of niet? Leden van de vakbond hebben over dit onderhandelaarsakkoord het laatste woord.
We willen graag weten of je kunt instemmen (of misschien niet) met hetgeen we hebben bereikt. Je kan jouw stem rechtstreeks uitbrengen bij Arie Kasper,  jouw cao-onderhandelaar. Stuur een mail aan a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Doe dat in ieder geval voor 3 februari a.s.!

Meer informatie nodig? Bij vragen over dit onderhandelaarsakkoord of de cao kan je met Arie Kasper ook contact zoeken.
Doe dat bij voorkeur via de email. Wijs ook jouw collega op dit akkoord en maak hem of haar lid van CNV Vakmensen.
Jij ontvangt dan een leuk cadeau.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid