Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houthandel - Nieuws

Omzetten Optrekregeling Houthandel

Optrekregeling stoppen omzetten in ouderdomspensioen? Wat is jouw mening?

Tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe cao is gesproken over de vraag of het zinvol is de huidige optrekregeling voort te zetten. Een verkenning van de mogelijkheden heeft tot de conclusie geleid dat er veel voor te zeggen is om de optrekregeling te stoppen en om te zetten in ouderdomspensioen.

Wat is de optrekregeling?

Sinds 2006 heeft de houthandel een optrekregeling. Het doel van deze optrekregeling is om extra ouderdomspensioen op te bouwen. Door dat extra pensioen voor de AOW-leeftijd op te nemen, kan een werknemer eerder stoppen met werk en toch het zelfde pensioen vanaf de AOW-leeftijd houden. Hoeveel tijd iemand eerder kan stoppen met werken hangt af van het in de optrekregeling opgebouwde voorwaardelijke pensioen en van welk pensioen hij verwacht rond te komen. Het pensioenfonds zal voor de deelnemer persoonlijk uitrekenen wat zijn pensioen zal op verschillende momenten van pensionering.

Hoe werkt de optrekregeling?

Het gaat om het optrekken van het pensioen dat is opgebouwd voor 2006. Dat optrekken moet worden betaald. Dat gebeurt in een periode van 15 jaar, dus tot en met 2020. Hiervoor betalen alle werkenden een premie. Als iemand eerder dan 2020 met pensioen gaat, worden die optrekrechten aan hem toegekend. Voor de anderen geldt dat de optrekrechten na 2020 onvoorwaardelijk worden toegekend. De voorwaarde is dat een werknemer dan onafgebroken in de houthandel heeft gewerkt. Als een werknemer voor 2020 de houthandel verlaat en nog niet met pensioen gaat, heeft hij geen recht op dit extra pensioen meer.

Waarom staat de optrekregeling ter discussie?

Er zijn meer redenen. Er hebben sinds 2006 al veel werknemers de houthandel verlaten, vaak omdat zij zijn ontslagen. Zij hebben geen recht meer op extra pensioen.De pensioenregeling is na 2006 versoberd. Het opbouwpercentage is al enkele jaren verlaagd van 2,05% naar 1,9% per jaar. Ook wordt nu geen nabestaandenpensioen meer opgebouwd, maar is dat verzekerd op risicobasis. Naar verwachting zal er de komende tijd meer moeten veranderen in de pensioenregeling. De premie voor de optrekregeling wordt betaald door de werkenden. Iemand die na 2005 in de houthandel is gaan werken betaalt wel premie, maar bouwt geen extra pensioen op. Wel zal hij of zij zelf een soberder pensioenregeling hebben dan de huidige ouderen. Veel jongere werknemers zullen tot 67 jaar moeten doorwerken, voordat zij voldoende financiële middelen hebben om te kunnen stoppen met werken. Hoe zou  de optrekregeling kunnen worden omgezet? Het extra pensioen uit de optrekregeling wordt berekend op basis van de huidige pensioenregeling met 1,9% opbouw en een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat betekent een versobering van deze extra pensioenaanspraken. Eind 2014 worden de voorwaardelijke rechten omgezet in onvoorwaardelijke pensioenrechten. Die raakt een werknemer dus niet meer kwijt als hij naar een andere bedrijfstak gaat of werkloos wordt. Om de gevolgen voor oudere werknemer te beperken wordt de versobering van de optrekregeling niet doorgevoerd voor de werknemers, die in 2014 62 jaar of ouder worden. Zij kunnen er ook voor kiezen om al in 2014 te stoppen werken. Dan kunnen zij uittreden volgens de huidige optrekregeling.  Voor werknemers, die in 2014 60 of 61 jaar worden wordt de versobering voor 50% doorgevoerd.Voor werknemers, die in 2014 55 tot 59 jaar worden, wordt de versobering voor 75% doorgevoerd.Voor de jongere werknemers wordt de versobering volledig doorgevoerd. Uit berekening blijkt dat de meeste werknemers hooguit 3 maanden langer moeten doorwerken om hetzelfde pensioenresultaat te hebben als bij de invoering van de optrekregeling was bedoeld. Er hoeft tot en met 2020 geen premie meer te worden betaald, waardoor er meer nettoloon overblijft. De werknemerspremie is nu 1,3% van de pensioengrondslag (loon minus de franchise).

Uw stem telt!

Wij leggen deze omzetting positief aan u voor. Het is de vraag of de optrekregeling in de toekomst nog betaalbaar blijft. De financiële gevolgen van het omzetten van de optrekregeling zijn beperkt. De gevolgen voor oudere werknemers zijn nihil of minimaal. Bij ontslag of vertrek naar een andere bedrijfstak worden deze extra pensioenrechten in stand gehouden. Er hoeft vanaf 2015 geen premie meer te worden betaald. De solidariteit tussen oud en jong wordt hierdoor evenwichtiger. Door middel van het stemformulier kunt u aangeven of hiermee kunt instemmen of niet. Als wij geen reactie van u ontvangen gaan wij er vanuit dat u hiermee instemt! Wij ontvangen het stemformulier graag van u terug uiterlijk op dinsdag 15 april 2014. 

Lex Raadgever - bestuurder
T: 055-5264250
E: l.raadgever@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid