Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Houthandel - Nieuws

Eindbod werkgevers cao Houthandel

Na verschillende onderhandelingsrondes voor de cao 2014 en los daarvan over de toekomst van de Optrekregeling brengen wij deze twee onderwerpen bij u in stemming.

Eindbod werkgevers

Na verschillende rondes hebben werkgevers een eindbod gedaan. Meer wensen zij voor de cao van 2014 niet op tafel te leggen. Dit eindbod voldoet niet aan de wensen die we vooraf kenbaar hebben gemaakt (onder andere 2% loonstijging). Toch bevat het eindbod ook positieve elementen. Voorstellen als het verminderen van het aantal seniorendagen en het eerder laten verjaren van vakantiedagen zijn niet meer terug te vinden.

De keuze voor het wel of niet accepteren van dit eindbod en het omzetten daarvan in cao-afspraken leggen we dan ook aan u voor.

We vragen u via het stembiljet of via de mail te laten weten of u wel of niet kunt instemmen. Met onderhandelingen is er naar onze mening niet meer te bereiken. Bij afwijzing van dit eindbod zijn acties nodig om een beter CAO-resultaat af te dwingen. In dat geval komen we er bij u op terug wat uw bijdrage daaraan kan zijn.

Wat is het eindbod?

 • Looptijd cao van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.
 • Eenmalige uitkering aan werknemers die op 1 mei 2014 in dienst zijn van 1% over twaalf maal het bruto maandsalaris per die datum ongeachte de duur van het dienstverband, te betalen in de (eerste) loonbetalingsperiode in mei.
 • Structurele loonsverhoging van 0,50% per 31 december 2014.
 • Premieholiday Fonds O.O.&A. 2014 (één jaar geen premie-inning bij werkgevers van 0,7%).
 • Voortzetting Alle Hout werkt voor het jaar 2014 onder dezelfde condities als golden voor 2013 (onder andere begeleiding voor werknemers bij ontslag naar een nieuwe baan en als het nodig is een opleiding)
 • Einde dienstverband op AOW-gerechtigde leeftijd (is nu 65 jaar).
 • Voortzetting protocol 7 van de cao (duurzame inzetbaarheid) aangevuld met de afspraken die daarover in Sivag-verband zijn gemaakt (de sector maakt er werk van om ervoor te zorgen dat werknemers ook de hogere pensioenleeftijd die van overheidswege wordt opgelegd op een gezonde manier ook kunnen halen).
 • Gezamenlijk zorgdragen voor het naleven van de cao. Dat wil zeggen gezamenlijk benaderen van bedrijven waarvan vermoed wordt dat die de cao niet naleven. Indien dit niet leidt tot resultaat dan staat de weg naar de Geschillencommissie cao open. Cao-partijen zijn hierbij niet betrokken.

Volgende voorbehoud:
Ongeclausuleerde uitvoering van het bereikte principe akkoord omtrent de optrekregeling (dat sturen wij u toe in de andere bijgevoegde nieuwsbrief)
Onderlijnde tekst is geen onderdeel van het officiële eindbod, maar is er door CNV Vakmensen aan toegevoegd ter verduidelijking.

Uw mening telt!

Wij leggen het eindbod van de werkgever aan u voor met de vraag of u er wel of niet mee kunt instemmen. Bijgaand sturen wij u een stemformulier met het verzoek dit uiterlijk dinsdag 15 april ingevuld te retourneren of uw stem uit te brengen via de e-mail. Per post kan natuurlijk ook, zend het ingevulde formulier naar CNV Vakmensen, t.a.v. Lex Raadgever, Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn.

Als wij geen reactie van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u instemt met dit eindbod. Na het horen van uw mening, zal het Vakgroepbestuur Hout en meubel besluiten of dit eindbod een Cao-akkoord  wordt.

Wij zoeken leden die samen met hun collega’s mee willen praten over de arbeidsvoorwaarden en andere zaken in de houtverwerkende industrie. Het vakgroepbestuur Hout komt twee keer per jaar bij elkaar en rond de cao-onderhandelingen de bij die cao betrokken leden wat vaker. Mocht u overwegen hieraan deelnemen, dan nemen wij graag contact met u op. 

Wij zien uit naar uw reactie!

Lex Raadgever, bestuurder CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn

Bel ons op 055 – 52 64 250  of mail naar l.raadgever@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid