Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao HISWA - Nieuws

Zeer mager loonbod werkgevers HISWA

Woensdag 10 juni jongstleden hebben we een eerste overleg gehad met een werkgevers vertegenwoordiging vanuit de SZS en de Hiswa. Tijdens dit overleg hebben de werkgevers een zeer mager loonbod neergelegd. 0,5 procent structurele loonverbetering en 0,5 procent voor een persoonlijk opleidingsbudget.

CNV Vakmensen heeft als doelstelling om voor 1 januari 2016 te komen tot een nieuwe gezamenlijke cao voor de SZS en de Hiswa. De verwachting was dat we voor 1 juli 2015 een nieuwe cao zouden hebben voor de SZS & Hiswa. Maar dit proces verloopt langzamer dan verwacht. 

De reactie van de werkgevers op onze cao voorstellen was zeer bedroevend. Zelfs aan de afspraken die zijn gemaakt in het Centraal Akkoord (door werkgevers en vakbonden) willen zij geen gehoor geven. Zoals de afspraak om het 3e WW jaar in de cao te repareren.

Na de eerste onderhandelingsronde boden de werkgevers:
 • Looptijd: 1 jaar (1 januari 2015 tot en met 31 december 2015)
 • Inkomen: 0,5 procent
 • Individueel Scholingsbudget: 0,5 procent
 • Transitievergoeding - afspraken maken over de verrekening van studie/opleidingskosten
 • Fiscale verrekening vakbondscontributie (opnemen inde werkkosten regeling)
 • Voorzetting bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering (Hiswa cao)
De werkgevers zeiden nee tegen:
 • 3 procent loonsverhoging
 • Bevestiging van de afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord, zoals de reparatie van opbouw en duur van de WW, de Participatiewet en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
De onderhandelingen op woensdag 17 juni jongstleden hebben ook geen positief resultaat opgeleverd. Aan het einde van het overleg bleek dat de werkgevers niet veel verder wilde gaan dan op 10 juni. De werkgevers hebben uiteindelijk een eindbod neergelegd. Na 3 uur onderhandelen waren de werkgevers bereid om 1,1 procent structurele loonsverhoging aan te bieden vanaf 1 juli 2015. Ook op het punt van de reparatie van het 3e WW jaar wilde de werkgevers geen concrete toezeggingen doen. Met ingang van 1 januari 2016 gaat de duur van de WW terug van 38 maanden op 31 december 2015 naar 24 maanden in 2019 - elk kwartaal 1 maand minder WW-recht.

Eindbod werkgevers: 
 • Looptijd: 1 jaar (1 januari 2015 tot en met 31 december 2015) 
 • Inkomen: 0,6 procent structureel (ingangsdatum halverwege het jaar) +  Individueel Scholingsbudget: 0,5 procent
 • Inkomen: 1,1 procent structureel (ingangsdatum halverwege het jaar). Geen Individueel Scholingsbudget. 
 • Participatiewet: Werkgevers willen eerst inventariseren hoeveel mensen met een beperking er sinds 2013 al in de branche zijn aangenomen en daarna wil men door voorlichting werkgevers bewegen om mensen met een beperking in dienst te nemen. 
 • Voorzetting bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering (Hiswa cao) 
 • Reparatie 3e WW jaar: De werkgevers wilde niet toezeggen dat de branche deel zou gaan nemen aan een nog op te richten "collectieve verzekering" voor de reparatie van het 3e WW jaar. 
 • Transitievergoeding - afspraken kunnen gemaakt worden over de verrekening van studie/opleidingskosten. 
 • Fiscale verrekening vakbondscontributie (opnemen in de werkkosten regeling) 

Hoe nu verder?

In september zullen we een 3 of 4-tal gezamenlijke ledenvergaderingen (SZS en Hiswa - CNV en FNV) gaan organiseren om dit eindbod met u te bespreken en kijken hoe het nu verder moet. 

Erik Maas

Bestuurder Hiswa Cao

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid