Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao HISWA - Nieuws

Onderhandelingsresultaat HISWA cao

Geef je mening over het onderhandelingsresultaat!

CNV Vakmensen en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe HISWA cao. Loon naar werken, op basis van ervaring en opleiding. Dat komt in beeld nu CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt heeft over een nieuwe cao voor jachtbouw, vertegenwoordigt in de HISWA.

In de tweejarige cao (voor 2016 en 2017) zijn onder meer afspraken gemaakt over jeugdlonen, een eenmalige uitkering en een loonsverhoging van in totaal ruim 3 procent. Het ervaringsloon, lees het uitbannen van jeugdlonen, vindt CNV Vakmensen een belangrijke ontwikkeling. Het uitbannen van jeugdlonen staat al geruime tijd hoog op de agenda bij CNV Vakmensen. De belangrijkste afspraken zijn:

Looptijd cao
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.

Loonafspraken
Gedurende de looptijd van de cao worden de loonschalen tweemaal structureel verhoogd:

  • per 1 juni 2016 met 1,6 procent
  • per 1 juni 2017 met 1,6 procent

Eenmalige uitkering
Om het jaar 2015 voor werknemers te compenseren is er afgesproken dat alle werknemers in december 2016 een eenmalige uitkering ontvangen van € 200,- naar rato van de duur en omvang van het dienstverband.

Jongeren belonen op basis van werkervaring en opleiding
Vakbonden en werkgevers staan positief tegenover een objectieve regeling voor de beloning van jongeren op basis van werkervaring en opleiding. Dit onderwerp zal verder worden uitgewerkt binnen het integratietraject van de cao’s HISWA en SZS.

Fiscale regeling vakbondscontributie en vergoeding fysiotherapie
De regelingen voor fiscaalvriendelijke vergoeding van vakbondscontributie en fysiotherapie, zoals opgenomen in de HISWA cao 2014, worden voortgezet waarbij uitkering plaats kan vinden binnen de nieuw ingevoerde werkkostenregeling dan wel op andere wijze als de werkgever daarvoor kiest.

Sociaal akkoord
Vakbonden en werkgevers hebben afgesproken de duur en de opbouw van de WW te repareren.


Protocolafspraak
Gedurende de looptijd van de cao wordt het traject met betrekking tot de integratie van de cao's SZS en HISWA voortgezet. Binnen het integratietraject van de cao's HISWA en SZS wordt het onderwerp seniorendagen besproken als onderdeel van de duurzame inzetbaarheid van werk­nemers met dien verstande dat bij de waardering van het aantal seniorendagen wordt uitgegaan van het aantal dagen dat gold in de geëxpireerde cao's met een looptijd tot en met 2014.

CNV Vakmensen legt het akkoord neutraal voor aan de leden. CNV Vakmensen leden kunnen vóór 15 april hier hun stem uitbrengen. 

Erik Maas
Bestuurder
M: 06-51602145
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

16-262/EM/rd