Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao HISWA - Nieuws

Duurzaam Bosbeheer

CNV Vakmensen vindt het van groot belang dat bossen duurzaam worden beheerd. Daarom hebben wij de Green Deal Bevordering Duurzaam Bosbeheer ondertekend.

Duurzaam beheer van bossen zorgt ervoor dat hout als grondstof ook in de toekomst beschikbaar is. 

Bossen zijn belangrijk voor het leefbaar houden van onze aarde. 

In Nederland moet het gebruik van hout uit duurzaam beheer bos de norm worden. Dat is wat met de Green Deal wordt nagestreefd. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken heeft een groot aantal organisaties uit de hout-, de bouw-, de meubel- en de retailketen zich hierbij aangesloten. Ook CNV Vakmensen is ondertekenaar. 

Hout is een hernieuwbare grondstof. Ongeveer 30% van de aarde is bedekt met bos.  Bomen zuiveren de lucht en maken zuurstof aan. Daarnaast nemen groeiende bomen CO2 op. Bossen verminderen daarmee het broeikaseffect en gaan klimaatverandering tegen. Ongeveer 90% van alle planten- en diersoorten komt voor in bossen. Het is dus belangrijk dat bossen in stand blijven. Duurzaam hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Afhankelijk van de soort hebben bomen 20 tot 120 jaar nodig om volledig uitgegroeid te zijn. 

Duurzaam bosbeheer zorgt ervoor dat er niet meer bomen worden geoogst dan er van nature bijgroeien. Dan blijven bossen in stand en kunnen zij voorzien in hout als een onuitputtelijke grondstof. Als bossen niet duurzaam worden beheerd, dan verdwijnen op aarde veel bossen en zal de grond voor andere doelen worden gebruikt. Dan gaan andere minder duurzame materialen het hout vervangen. 

Hout wordt in Nederland veel gebruikt in de bouw, de infrastructuur, meubels, verpakkingsmateriaal en dergelijke. Het meeste hout komt van buiten ons land. Door uitsluitend duurzaam hout te gebruiken kunnen deze bedrijfstakken een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden van bossen op aarde. Het Rijk, als opdrachtgever, spant zich in om 100% duurzaam te gaan inkopen. Ook woningcorporaties en grote bouwbedrijven hebben verklaard hiermee aan de slag te gaan. Samen met de andere betrokken organisaties bij de Green Deal zet CNV Vakmensen zich in om ervoor te zorgen dat duurzaam hout dé norm in de hout- en bouwnijverheid wordt. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid