Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Wat vind jij van het eindbod Cao Zwembaden?

In november 2018 is CNV Vakmensen gestart met gesprekken om een nieuwe Cao Zwembaden af te spreken. Belangrijke onderwerpen zijn de loonsverhoging, afspraken over pauzes en rusttijden en concrete afspraken over veiligheid.

Op dinsdag 18 december heeft de laatste onderhandelingsronde plaatsgevonden. Daarin werd duidelijk dat de werkgevers in de zwembaden niet bereid zijn te bewegen en met de vakbonden tot een onderhandelingsresultaat te komen dat recht doet aan de werknemers binnen de zwembaden. De werkgevers hebben hun bod als een eindbod bij ons neergelegd, wat betekent dit is wat zij op dit moment bieden. Voor alle duidelijkheid volgt hieronder het bod van de werkgevers: we hebben daarbij aangegeven wat wij willen. Zo zien jullie in één oogopslag de verschillen of overeenkomsten per onderwerp.

Stemmen op het eindbod
Nu de werkgevers een eindbod hebben neergelegd, wil ik graag van jullie horen wat jullie ervan vinden. Is het genoeg voor een Cao Zwembaden of vind je dat het bod geen recht doet aan een goede cao? Hieronder lees je wat het eindbod dat werkgevers hebben neergelegd, inhoudt en wat de vakbonden ervan vinden. Op alle voorstellen vanuit de vakbonden is door de werkgevers afwijzend gereageerd. Klik hier om over dit eindbod jullie stem uit te brengen
Krijg je de nieuwsbrief per post kan je ook stemmen door het volgende webadres in te typen op internet: https://q.crowdtech.com/O8-fheOrC0myOPYe5nN2gQ Stemmen kan tot en met 11 februari  2019.

Loon  
Bod werkgevers: een structurele loonsverhoging van 1.25% op 1 juli 2019 en 1,5% op 1 januari 2020 met een cao-looptijd van 18 maanden, 1 januari 2019 t/m 1 juli 2020. 
In het eindbod verwijzen de werkgevers nog naar de loonsverhoging die in de vorige cao is afgesproken. Omdat die in december 2018 is gegeven tellen de werkgevers deze verhoging bij dit eindbod op. Maar iets wat je al hebt afgesproken hoort niet opnieuw op de onderhandelingstafel. De loonsverhoging is in totaal 2,75%!

Reparatie 3e jaar WW/WGA
Werkgevers willen niet overgaan tot reparatie van het derde WW-jaar met als argument dat dit iets zou zijn uit de tijd van de crisis en nu niet meer nodig is. In de vorige cao hebben wij de afspraak gemaakt dat de reparatie van het derde WW-jaar ingevoerd zou worden. Wij gaan niet onderhandelen over reeds gemaakte afspraken en eisen dat de werkgevers overgaan tot reparatie. Er is een brief verstuurd naar de WIZZ waarin vakbonden de werkgevers sommeren over te gaan tot reparatie anders gaan wij over tot juridische stappen.

Werkgelegenheidsafspraken
Werkgevers zijn niet bereid om over te gaan tot het maken van werkgelegenheidsafspraken. Vakbonden hebben concrete voorstellen ingediend over hoe om te gaan met aanbestedingstrajecten, zodat de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden van werknemers gewaarborgd zijn en blijven. Daarnaast zien we ook personeelstekorten bij zwembaden. Wij zien graag dat hier werknemers worden aangetrokken op basis van echte banen. Volwaardige contracten en een fatsoenlijk salaris waar werknemers mee rondkomen in plaats van 0-urencontracten. Wij willen dat huidige werknemers en toekomstige werknemers zoveel mogelijk in vaste dienst worden genomen in plaats van dat zij op tijdelijke contracten en via uitzendbureaus werken. Wij vinden dit geen goed werkgeverschap.

Veiligheid 
Wij vinden het hoog tijd dat zowel werknemers als bezoekers weten wanneer de veiligheid wel is gewaarborgd. Wij vinden het tijd dat de werknemers duidelijkheid krijgen. Als er iets mis gaat, zijn de gevolgen voor de werknemer. De werknemer krijgt dus wel de verantwoordelijkheid, maar heeft geen invloed op de situatie op de werkvloer en de arbeidsomstandigheden. De bonden hebben een concreet voorstel gedaan op het gebied van veiligheid maar ook dit is door de werkgevers afgewezen.
Werkgevers willen geen cao-afspraken met ons maken die de veiligheid van zowel werknemers als bezoekers waarborgen. Reden hiervoor is dat ze niet weten hoeveel toezichthouders er nodig zijn in een zwembad om de veiligheid te waarborgen en ook weten ze niet na hoeveel uur toezichthouden er rust gehouden dient te worden.

Fonds cao
Werkgevers willen geen paritair samengesteld fonds. Dit houdt in een fonds samen met vakbonden. Een arbeidsmarktfonds stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling van het werk binnen de branche zwembaden. De werkgevers hebben aangegeven een eigen, zelfstandig fonds op te willen tuigen. Er wordt alleen premie geïnd bij werkgevers en met deze middelen wordt er een vertaalslag gegeven aan wat er op de cao-tafel uit wordt onderhandeld.

Vakbonden wilen een paritair samengesteld fonds dat zich richt op de arbeidsontwikkelingen binnen de sector op het gebied van innovatie, aanvragen van ESF-subsidies en personeelsontwikkelingen. Voor vragen kun je bij mij terecht.

Pien Zijlstra,
bestuurder CNV Vakmensen
E p.zijlstra@cnvvakmensen.nl
M 06-20471885

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid