Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Uitnodiging om te komen tot een cao Leisure

Over een paar weken zijn op ieder park dat de cao Leisure toepast bijeenkomsten voor de medewerkers, ook voor de flexkrachten.

Graag wil de werkgroep dan jouw ideeën en wensen over je werk en arbeidsvoorwaarden horen en bespreken. Wat je naar voren brengt, is input voor de nieuwe cao die de directies en vakbonden in 2016 willen gaan bouwen en afsluiten. Belangrijk dat je je stem laat horen!

Het tijdstip, programma en de ruimte staan in de uitnodiging die binnenkort per Park wordt verspreid, maar hierbij alvast de data:

  • 5 oktober             = Apenheul
  • 13 oktober           = Dierenpark Amersfoort
  • 7 oktober             = Diergaarde Blijdorp
  • 2 oktober             = GaiaZOO
  • 6 oktober             = Ouwehand Dierenpark
  • 9 oktober             = Dierenpark Emmen
  • 6 oktober             = Burgers’ Zoo

Ook de directies van de zeven parken die onder de Leisure cao vallen, komen bij elkaar om van gedachten te wisselen over de toekomst van de cao. 

Houd verdere berichten over de medewerkersbijeenkomst in de gaten. We zien en horen je daar graag.

Tot zover ons derde bericht. Zodra er weer wat te melden is, ontvang je van ons een volgende update.

Heb je vragen of wil je nadere informatie? Neem dan contact met ons op. Dit kan met ondergetekende of met één van onze kaderleden werkzaam in jouw bedrijf.

Mede namens de werkgroep (Annemarie van Lierop, secretaris OR Burgers’ zoo; Fiet Verdonck, hoofd HRM Dierenpark Amersfoort; Monique Daamen, cao-onderhandelaar FNV; Bertine van Hooff, directeur Koninklijke Burgers’ zoo;  Veronica Mommersteeg, financieel adviseur projecten Apenheul)

Willem Kruithof
Bestuurder

E w.kruithof@cnvvakmensen.nl

M
06 51 60 19 98