Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Tijd voor tijd bij Albron Center Parcs

CNV Vakmensen heeft overleg gevoerd met de directie van Albron Center Parcs over de toepassingen van de tijd-voor-tijd-regeling. Tijdens het laatste cao-overleg is deze regeling verruimd van 3-maandelijkse naar een 12-maandelijkse verrekening. Die verruiming was aanleiding voor het gesprek.

In het cao-overleg bij Albron Center Parcs stonden onder andere kostenbeheersing en flexibiliteit centraal en onderdeel van de gemaakte afspraken was de eerdergenoemde verruiming van de tijd-voor-tijd-regeling. Leden hebben ons in de afgelopen weken een aantal opmerkingen over deze verruimde regeling gemaild. Kort gezegd komen deze op het volgende neer:

 • Medewerkers voelen zich niet beloond voor hun inzet door een 12-maandelijkse verrekening.
 • Medewerkers maken andere keuzes in het werk dat ze willen doen. 

Ook de directie van Albron Center Parcs heeft deze geluiden gehoord. Wel vraagt de directie zich af hoe breed deze geluiden in de organisatie leven. Omdat het referentiejaar nog niet is afgerond (1 maart t/m 28 februari) kan nu nog geen precies beeld verkregen worden van de effecten die de verruiming met zich mee heeft gebracht. Dat beeld wordt opgemaakt in de eerste weken van maart.

Op 20 maart vindt er opnieuw overleg plaats met de directie en dan zal, mede aan de hand van de evaluatie, gekeken worden op welke wijze er aanpassingen in de regeling gemaakt kunnen wordt.

Tot slot willen wij je nog informeren over drie andere zaken: 

 1. In de cao hebben we afgesproken dat de lonen per 1 januari 2017 worden verhoogd met 1%.
 2. Wanneer je nog niet het maximum van jouw functieniveau hebt bereikt dan krijg je per 1 januari een functieperiodiek. Voorwaarde is wel dat je het gehele achterliggende jaar (dus 2016) op dat functieniveau werkzaam moet zijn geweest.
 3. In de maand februari zal – voor zover op jou van toepassing - het laatste deel van de investeringspremie worden terugbetaald. 
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, dan kun je reageren op onderstaand e-mailadres of bellen.

Joost van Egmond
districtshoofd
M: 06 51 60 21 41
E: j.vanegmond@cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid