Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Stembus geopend voor cao Sodexo

Recent zijn jullie geïnformeerd over de totstandkoming van een cao bij Sodexo voor de medewerkers die niet al automatisch onder de cao's contractcatering, schoonmaak en KLM vallen (maar onder de arbeidsvoorwaardenboeken van Sodexo en NL en Sodexo Altys). We gaan nu over tot stemmen.

Terugkoppeling van ledenvergaderingen

We hebben tijdens de ledenvergadering veel interessante feedback gehad. Allereerst, waardering voor het sociaal plan. Ten tweede, tevredenheid over de afgesproken loonstijgingen en het feit dat we naar een transparant mechanisme gaan met structurele loonontwikkelingen, al hadden velen (ook wij als vakbonden) de loonstijging nog graag iets hoger gezien. Ook tevredenheid over dat we afstappen van een systeem waarbij loonstijging afhangt van de voorkeuren van de directie. En ten derde, positiviteit over dat er een winstdeling komt bij Sodexo.

Terugkoppeling van ledenvergaderingen

Een aantal medewerkers heeft erop gewezen dat in de cao ook een element staat dat minder is dan wat er nu staat in de arbeidsvoorwaardenboeken. Namelijk dat - ook al betaalt werkgever je OV-kosten volledig als je voor die optie kiest - het verschil in reistijd hoog is. En dat hiervoor kiezen geen reële optie is, waardoor je in feite verplicht wordt om een te grote verslechtering qua reiskostenvergoeding te accepteren als je met de auto moet blijven reizen. Of dat uit een oude overgang naar Sodexo behouden rechten vervallen, waardoor de cao een verslechtering betekent, wat overigens in veel gevallen niet zo is. Hierover is een heldere systematiek afgesproken als de cao wordt goedgekeurd.

a) Voor de meeste medewerkers is de cao een (behoorlijke) verbetering en zal het accepteren dus weinig discussie opleveren.

b) Persoonlijke toeslagen vanuit bijvoorbeeld een oude werkgever blijven 100% in stand

c) Als los van zo'n persoonlijke toeslag sprake is van een verslechtering (bijvoorbeeld reiskosten, bijvoorbeeld andere afspraken bij moment van overgang van een oude werkgever naar Sodexo) in jouw ogen, krijg je op de moment dat de cao wordt rondgestuurd de kans je bezwaren kenbaar te maken.

Als je weet aan te tonen dat het heel onbillijk is dat je zo overgaat naar de cao, bewezen met heldere financiële argumentatie ( in combinatie met argumentatie over bijvoorbeeld je reistijd) wordt er een passende regeling getroffen voor je persoonlijke situatie waarna je met een gerust hard kan overgaan naar de cao. CNV zal jullie daar bij ondersteunen als je wil afwegen of je zo'n bezwaar moet indienen.

d) Als de reactie op het bezwaar je niet tevreden stemt is de consequentie dat je buiten de cao blijft. Je behoudt dan wel je bestaande rechten maar hebt ook geen recht op alle voordelen die in de cao zijn afgesproken (zoals de 3% loonsverhoging en de winstdelingsregeling).

Advies CNV

CNV en collega-vakbond FNV vinden het alles overziend een grote stap in de goede richting dat er een cao komt en (misschien nog belangrijker) een stevig sociaal plan bij reorganisaties dat stukken beter is dan wat er was. Lees vooral de samenvatting van het akkoord nog eens goed door. 


Als je vragen hebt, neem gerust nog even telefonisch of via de mail contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Stemmen

De stembus gaat bij deze open. Je hebt tot en met vrijdag 8 juni de tijd om je stem uit te brengen. Stemmen kan naar Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl ovv cao Sodexo, of je bij Sodexo NL of Sodexo Altys werkt en de locatie waar je werkt.

Let op, medewerkers die aantoonbaar al onder een cao vallen (omdat ze al onder de cao schoonmaak, contractcatering of KLM vallen) hebben géén stemrecht. Alvast hartelijk bedankt voor het uitbrengen van je stem! Je hoort de week na 8 juni of  cao er komt.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid