Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Sodexo NL en Sodexo Altys: Cao-resultaat een feit

Er is een akkoord bereikt over de allereerste cao Sodexo, die gaat gelden voor de medewerkers van Sodexo NL en Sodexo Altys. De nieuwe cao vervangt de arbeidsvoorwaardenboeken en is dus NIET van toepassing op werknemers die al onder een cao vallen (contractcatering of schoonmaak).

Leden aan zet

Voor alle duidelijkheid, het wordt pas een cao als de leden vóór het bereikte akkoord stemmen. CNV Vakmensen gaat eerst (ter voorlichting) met collega-vakbond FNV een drietal voorlichtingsbijeenkomsten houden, waarna we online de stemming zullen uitzetten.

De inhoud: cao

- Er komen salarisschalen waarbinnen je salaris stijgt op basis van beoordeling. Die staat los van de algemene salarisverhoging.
- De algemene salarisverhogingen wordt afgesproken in de cao-onderhandelingen, dus niet meer door een eenzijdig directiebesluit.
- De salarisverhoging per 1 juli 2018 is 2% en per 1 januari 2019 1%. Daarbovenop komt dus nog de individuele verhoging binnen je salarisschaal op basis van je beoordeling op 1-1-2019. Dat betekent dat voor veel medewerkers de komende twee jaar de salarissen met méér dan 3% gaan stijgen.
- Er komt een winstdelingsregeling voor iedere medewerker

De inhoud: sociaal pan

Sodexo heeft als facilitair dienstverlener te maken met wisselingen van contract. Dat kan bij verlies van een contract of bij organisatiewijzigingen wel eens leiden tot boventalligheid van werknemers. Om niet steeds ad hoc afspraken te hoeven maken, hebben wij een sociaal plan afgesproken met een looptijd van 2½ jaar. Dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is, mocht er boventalligheid ontstaan. Bij vrijwillig vertrek zonder dat mensen als boventallig zijn aangewezen, is de vergoeding 1,6 x transitievergoeding, is men boventallig verklaard is de vergoeding 1,45 x transitievergoeding, bij ontslag via UWV is de vergoeding 1,1 x transitievergoeding.

Het akkoord

Een samenvatting van het volledige akkoord is als bijlage toegevoegd bij deze info.

Hoe verder?

We nodigen je van harte uit om een van onze vergaderingen bij te wonen om je te informeren over het resultaat. We hebben daarvoor drie data op drie locaties gepland. Werk jij onder de arbeidsvoorwaarden van Sodexo NL of Sodexo Altys en ga je wellicht over naar de cao. Maak dan vooral gebruik van de gelegenheid om je goed te informeren over deze belangijke wijziging in je arbeidsvoorwaarden!:

Woensdag 16 mei           15:00 uur tot 17:00 uur Gebouw 107 begane Grond zaal 0073 te Schiphol-Oost aan het  stationsplein West naast restaurant Wings;

Donderdag 17 mei          15:00 uur tot 17:00 uur Sodexo kantoor De Corridor 3 te Breukelen in de MIK-ruimte op de begane grond;

Donderdag 24 mei          15:00 uur tot 17:00 uur Sodexo kantoor Rivium Boulevard 2 te Capelle a/d IJssel in het bedrijfsrestaurant op de begane grond.

Naast de onderhandelaars van vakbondszijde zullen ook collega’s van jullie die in de onderhandelingsdelegatie zaten aanwezig zijn om alles te kunnen toelichten. Vanuit het CNV waren dat Iwan Hoogervorst (Sodexo Altys) en Robertino Mulder (Sodexo NL). Vanaf 25-5 zullen we de stemming openzetten zodat we kort daarna kunnen bepalen of er een cao is voor de medewerkers van Sodexo Altys en Sodexo NL. Voor alle duidelijkheid, om mee te kunnen stemmen moet je op dat moment ook vakbondslid zijn.

Word vakbondslid!

Tot slot nog dit. Het is belangrijk dat niet allen bij deze cao, maar ook in de toekomst medewerkers een sterke collectieve organisatie hebben om jullie collectieve arbeidsvoorwaarden te versterken. Dat kan alleen als Sodexo-medewerkers zich organiseren. Vraag je collega’s dan ook of ze zich willen aansluiten bij de vakbond.

Vragen/opmerkingen

Aarzel niet om voor vragen of opmerkingen over het resultaat contact op te nemen met je belangenbehartiger bij Sodexo vanuit CNV, Michiel Wallaard, via 06-20471892 of een mail naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid