Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Onderhandelingen cao Contractcatering gestart

De onderhandelingen over de nieuwe cao Contractcatering zijn begonnen. 8 april is voor de eerste keer gesproken met de werkgevers. Hierbij de voorstellen van CNV Vakmensen. En meteen vertellen we wat er die 8e april is gebeurd.

Omdat wij afgelopen jaar de cao al fors hebben vernieuwd, hebben wij dit keer onze voorstellen beperkt gehouden. Hieronder tref je de belangrijkste punten aan. 

Looptijd
C
NV Vakmensen streeft naar een looptijd van één jaar (1 juli 2015 t/m 30 juni 2016). De werkgevers willen graag anderhalf jaar (1 juli 2015 t/m 31 december 2016). 
Loon
Wij vragen een loonsverhoging van 2,5 procent. Tijdens het overleg boden werkgevers een loonsverhoging van 0,75 procent per 1 januari 2016 en 0,5 procent per 1 juli 2016. Dat is echt te weinig. Zeker als je een cao van anderhalf jaar nastreeft.
Werkgevers willen wel de stijging van de pensioenpremie met 0,25 procent per 1 juli 2015 voor hun rekening nemen. De stijging van de premie komt doordat je over een groter bedrag pensioen opbouwt en dat kost geld. Later heb je hierdoor wel meer pensioen.
Duurzame inzetbaarheid
O
nder de noemer ‘ duurzame inzetbaarheid’ vallen veel onderwerpen. Denk daarbij maar aan de manier waarop je op een verantwoorde manier tot je pensioen kunt blijven werken. Of de afweging of je voldoende bent opgeleid voor je huidige of toekomstige functie en zo nog veel andere onderwerpen. 
CNV Vakmensen wil dat er in de sector een fonds komt waaruit werknemers geld kunnen krijgen om bijvoorbeeld een opleiding te kunnen volgen, een loopbaanscan te kunnen doen, enzovoort.  Werkgevers willen zo’n fonds niet. Zij willen niet verder gaan dan hierover afspraken maken met de ondernemingsraad. Dat vinden wij veel te mager! 
Zorg en arbeid
Met alle veranderingen in de zorg worden goede afspraken over de combinatie van arbeid en zorg steeds belangrijker. CNV Vakmensen wil dat werknemers ook echt de kans krijgen om te kunnen zorgen voor hun naasten. Werkgevers hebben gevraagd onze ideeën hierover concreet te maken en dan zullen zij reageren. Daar ligt dus nog een opening. 
Doelgroepenbeleid
Het is belangrijk dat mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een steuntje in de rug krijgen. Daarom willen wij het zogenaamde doelgroepenbeleid voortzetten. Werkgevers staan hier welwillend tegenover. 
WW
CNV Vakmensen wil een afspraak maken dat bij eventuele werkloosheid je ook in het derde jaar van werkloosheid een uitkering krijgt. Met ingang van 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering namelijk geleidelijk beperkt tot maximaal 2 jaar (nu 3 jaar en 2 maanden). Werkgevers moeten nog reageren op dit onderwerp.
Dit zijn voor CNV Vakmensen de belangrijkste onderwerpen in het cao-overleg. Op 16 april onderhandelen we verder. Na afloop daarvan zullen wij je weer informeren over de stand van zaken. 

Joost van Egmond
Districtshoofd


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid