Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Nieuwe cao-horeca? Vertel ons wat jij vindt!

Is het dan echt zover? Ja! We gaan het doen! Ik kan me voorstellen dat je als horecawerknemer je regelmatig afvraagt wat er allemaal gebeurt rondom jouw cao. Sinds 2014 is er al geen cao meer en de laatste officiële loonsverhoging is van halverwege 2013. Na het aflopen van de cao lijken er voor iedereen andere arbeidsvoorwaarden te gelden. En niemand weet zo langzaam aan nog waar je wel en niet recht op hebt.

Achter de schermen?

Toch is het achter de schermen minder stil geweest. De afgelopen jaren is geprobeerd het contact tussen CNV Vakmensen en KHN te herstellen. Na het mislukken van de laatste onderhandelingen in 2014, hebben we samen veel geïnvesteerd in de relatie en het herstel van het vertrouwen.

Daar heb jij helaas nog weinig aan gehad. Toch heeft het ergens toe geleid. Sinds begin dit jaar zijn we weer voorzichtig met elkaar het gesprek aangegaan over een nieuwe cao en hoe deze er dan uit zou kunnen zien, na een cao-loos tijdperk. Deze gesprekken hebben er nu toe geleid, dat we echt met elkaar aan tafel willen. Alle partijen zijn er nu van overtuigd dat een nieuwe cao horeca bijdraagt aan de sector en kan helpen deze sector weer op te bouwen.

Nieuwe cao

Wij zien onderhandelen over de nieuwe cao als een belangrijke eerste stap op weg naar het omvormen van de sector horeca. Daar waar nu het imago vaak slecht is, werknemers er heel vaak voor kiezen de horeca te verlaten, hopen wij een eerste stap te kunnen zetten naar het weer mooier en beter maken van een sector.

Belangrijk om te vertellen, dat dit wat CNV Vakmensen betreft echt een 1ste stap is. Dat er volgens ons nog heel veel moet gebeuren om deze sector voor werknemers mooier en aantrekkelijker te maken en te houden. De cao is de basis, het fundament om op verder te bouwen.

Ook belangrijk, dat iedereen weer dezelfde spelregels heeft binnen de horeca. Niet de ene de AVR (arbeidsvoorwaarden reglement) van KHN. De ander de oude cao, zonder dat er ooit iets bijkomt en weer een ander helemaal niets. Het is belangrijk dat iedereen weer weet waar hij/zij aan toe is en dat werknemers stevig staan in de rechten die ze hebben. Belangrijk, dat er voldoende mogelijkheden zijn om je als werknemer te kunnen ontwikkelen in je vak. Of misschien wel om je te ontwikkelen naar een ander vak, als je denkt dat je om welke reden dan ook de horeca op termijn wilt gaan verlaten.

En niet in de laatste plaats is het belangrijk, dat horeca personeel er ook weer eens wat geld bij krijgt. Na jaren van stilstand (voor het overgrote deel ) nu ook een beetje profiteren van de betere tijden die nu toch ook echt zijn aangebroken in de horeca.

Praat mee en vertel mij wat jij belangrijk vindt. Vul deze enquête in en praat mee via www.jeachterban.nl/horeca

En verder?

Ik neem jullie inbreng mee en vertaal deze naar een voorstellenbrief aan KHN. Wij gaan dan samen met de andere bond aan tafel om te onderhandelen over de nieuwe cao. Het laatste woord is uiteindelijk weer aan jullie!

Blijf ook kijken op www.jeachterban.nl voor alle laatste info en ik houd je op de hoogte via deze nieuwsbrieven.

Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid