Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Nieuwe cao Horeca

Nadat in april van dit jaar de cao-onderhandelingen waren vastgelopen zijn er toch weer contacten gelegd tussen werkgevers en vakbonden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een bemiddelingsresultaat voor een nieuwe cao Horeca. De lonen stijgen licht maar de loonschalen worden fors aangepast. Het scholingsbudget wordt verruimd en er komt weer een nachttoeslag voor de frontoffice in hotels.

Hoofdlijnen bemiddelingsresultaat

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 augustus 2012 t/m 31 december 2013.

Beloning

 • Per 1 oktober 2012 worden de feitelijke lonen verhoogd met 0,75%.
 • Per 1 oktober 2012 worden de schaalsalarissen verhoogd met 0,75%.
 • De eindejaarsuitkering van 1,25% wordt in 2012 nog uitgekeerd maar komt met ingang van 2013 te vervallen. Als compensatie hiervoor krijgen de werknemers, die op 1 januari 2012 bij een werkgever in dienst waren en dat op 1 januari 2013 nog zijn, een salarisverhoging van 1,25%. Deze salarisverhoging vindt plaats met ingang van 1 januari 2013.
 • Per 1 januari worden de schaalsalarissen verhoogd met 1%. Uitzondering hierop zijn de basissalarissen van de schalen II, III en IV die met een hoger percentage worden verhoogd.
 • Per 1 juli 2013 worden de feitelijke lonen verhoogd met 0,75%.
 • Per 1 juli 2013 worden de schaalsalarissen verhoogd met 0,75%. Uitzondering hierop vormen de aanvangssalarissen in de loongroepen II, III en IV. Hier is de stijging hoger.

Nachttoeslag

Voor werknemers die bij de frontoffice van een hotel werken wordt met ingang van 1 april 2013 een nachttoeslag van 10% ingevoerd.

Ontwikkelingsbudget

Het budget voor scholing en ontwikkeling wordt verhoogd van 1% naar 2% van de loonsom.

Contracten voor bepaalde tijd

Per 1 januari 2014 geldt bij het aangaan of verlengen van tijdelijke contracten de wettelijke bepaling van 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar en daarna een vast dienstverband. Nu is het nog mogelijk om 6 tijdelijke contracten binnen vijf jaar aan te gaan.

Wachtdag bij ziekte

Deze regeling wordt aangescherpt door niet opnieuw een wachtdag in te houden wanneer hetzelfde ziektegeval binnen 4 weken weer plaats vindt. Ook geen wachtdag als geval van een bedrijfsongeval en/of agressie en geweld tegen de werknemer.

In de cao-tekst zijn de artikelen over bijzonder verlof, minuren en arbeid voor derden, het vaststellen van vakantie aangepast en verbeterd.

De totale cao-tekst is gemoderniseerd en begrijpelijker gemaakt. De volledige nieuwe cao-tekst is te vinden op de horecapagina van www.cnvvakmensen.nl. Ook is op deze site nadere informatie te vinden over het bemiddelingsresultaat voor de nieuwe cao.

Alhoewel het cao-resultaat op veel punten afwijkt van de inzet van CNV Horeca wordt dit resultaat toch positief voorgelegd aan de leden. Rekening houdend met de lastige situatie waarin de horeca zich bevindt is er toch nog een bescheiden loonsverhoging afgesproken. De winst zit vooral in de verbetering van de loonschalen waardoor het voor nieuwkomers en leerlingen aantrekkelijker wordt om in de horeca te gaan werken. De horeca kan met de nieuwe basislonen beter concurreren met andere bedrijfstakken als het om het aantrekken van goed en vakbekwaam personeel gaat.

Uiteindelijk hebben de leden van CNV Horeca het laatste woord over dit resultaat. De leden worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 10 september 2012 hun oordeel te geven over de nieuwe cao. U wordt verzocht om uw reactie door te geven via h.smedes@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid