Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Eindejaarsuitkering en loonsverhoging cao Horeca

In de nieuwe cao horeca is afgesproken dat in 2012 de eindejaarsuitkering voor de laatste keer wordt uitbetaald. Ter compensatie hiervoor krijgen werknemers die recht hebben op deze uitkering een loonsverhoging.

Hoe werkt de eindejaarsuitkering?

Wanneer je in 2012 het volledige jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever heb je recht op een eindejaarsuitkering. Deze uitkering bedraagt 1,25% van het totale brutoloon van 2012 inclusief de vakantietoeslag. De  eindejaarsuitkering moet worden uitbetaald in december van dit jaar. Omdat de eindejaarsuitkering komt te vervallen krijgen de werknemers die in 2012 recht hadden op deze uitkering per 1 januari 2013 een loonsverhoging van 1,25%. Leerlingen en werknemers die in de wachtperiodiek vallen hebben geen recht op een eindejaarsuitkering.

Prestatieverhoging

Iedere vakvolwassen werknemer die in 2012 het volledige kalenderjaar in dezelfde functie werkzaam was, heeft met ingang van 1 januari 2013 recht op een prestatieverhoging van 2%. Je hebt recht op een prestatieverhoging totdat het eindloon van de loonschaal is bereikt. Wanneer je werkgever een beoordelingssysteem heeft, kan er afgeweken worden van het percentage van 2%.

Loonsverhogingen

Alle werknemers in de horeca (met uitzondering van de werknemers die in de wachtperiodiek zitten) hadden op 1 oktober 2012 recht op een loonsverhoging van 0,75%. Ook op 1 juli 2013 is er een loonsverhoging van 0,75%.

Aanpassing van de loonschalen

De loonschalen (zowel de basis als het eindniveau) worden tijdens de looptijd van de cao op een aantal momenten als volgt aangepast:

  • 1 oktober 2012 met 0,75%
  • 1 januari 2013 met 1%
  • 1 juli 2013 met 0,75%


Dit betekent dat beginnende werknemers met een hoger salaris beginnen en er meer doorgroei mogelijk is voor de huidige werknemers. Afgesproken is om de basissalarissen van de loonschalen II, III en IV met een hoger percentage aan te passen. Hier profiteren vooral beginnende werknemers en leerlingen van.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid