Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Een cao Horeca? Het woord is aan jullie!

Afgelopen jaar heb ik vaak het gevoel gehad in een spagaat te zitten. Aan de ene kant wilde ik zo graag dat er weer een cao zou komen, zodat we weer een gelijk speelveld zouden hebben en al die gekkigheid in de horeca nu eens ophoudt. Maar voor die cao heb je echt de werkgever nodig.

Aan de andere kant dacht ik soms ook: zoek het uit met die werkgevers, we gaan de straat op en het land in omdat dit niet langer zo kan. Dit moet nu stoppen.

Top resultaat?

Nu ligt er vrij plotseling toch een cao. Je zou denken dat ik een gat in de lucht spring, maar ik heb nog nooit zo slecht geslapen als de afgelopen weken. Eerst omdat het overleg stukliep en daarna omdat ik alleen verder moest onderhandelen met werkgevers. Dat had ik liever anders gezien, maar die cao wil ik echt voor elkaar krijgen. Het gaat niet om mij, maar om jullie.

De vraag die daarbij wel steeds door mijn hoofd speelt is: is het goed genoeg, is dit echt die eerste stap waar we met z’n allen zo hard aan hebben gewerkt? Ja. Ik sta achter dit resultaat. Vanaf de eerste dag van de onderhandelingen ben ik eerlijk geweest over wat haalbaar is. Ik heb geen gouden bergen voorspeld, maar wilde stapje voor stapje naar betere arbeidsvoorwaarden in de horeca.

Stapje

Gaat het om je loon, dan is deze cao een stapje. Je salaris blijft in waarde gelijk aan de inflatie en groeit daarbovenop een procent per jaar. Iedereen gaat er in koopkracht op vooruit. Voor 2018 betekent dat in ieder geval 2,3 procent. Voor 2019, maar dit hangt af van de inflatie, komt het ongeveer neer op 2,5 procent meer loon.

Heel veel van jullie collega’s hebben afgelopen jaren helemaal niets extra’s gekregen. Want niet iedere werkgever hield zich aan de AVR (arbeidsvoorwaardenreglement) van Koninklijke Horeca Nederland. Zo’n AVR is immers niet verplicht. Een cao is wel verplicht voor iedere werkgever. Dus kreeg je van jouw werkgever afgelopen jaren geen loonstijging, dan ga je er na 1 april 2018 niet 2,3% op vooruit, maar 4,5%. Dan geldt namelijk de 2,3% uit de cao plus de 2,2% die in de vrijwillige AVR stond.

Grote stap

Ook zijn er nog werknemers die nu ten onrechte het minimumloon ontvangen, maar die eigenlijk thuishoren in een hogere functie, en die dus een salaris horen te krijgen volgens de loontabel die hoort bij deze functie. Is dat bij jou het geval, dan is de loonstijging een stuk hoger dan 2,3%. Ook dat staat in de nieuwe cao waar je werkgever zich aan moet houden.

Het is nu aan jullie, de leden van CNV Vakmensen. Jullie mogen komende tijd kiezen of deze cao er ook echt komt en of dit die eerste stap is naar herstel in de horeca. Na jaren van stilzwijgen en toekijken hoe er weinig of niets gebeurde, mag je nu van je laten horen. Natuurlijk hoop ik dat jullie ‘ja’ zeggen, over wat er nu ligt.

KLIK HIER OM TE STEMMEN

Wat staat er samengevat in het onderhandelingsresultaat?

  • Looptijd van 24 maanden. Van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020
  • Lonen worden verhoogd met inflatie plus 1 procent. Voor 2018 geldt per 1 januari 2018 loonsverhoging met inflatie, 1 juli loonsverhoging van 1 procent. Voor 2019 geldt dezelfde afspraak: op 1 januari de verhoging van het inflatiepercentage en op 1 juli worden de salarisschalen verhoogd met 1 procent.
  • Op uiterlijk 1 april 2018 zullen alle salarissen in de sector gelijk zijn aan de loontabellen in de cao.
  • De cao partijen geven gedurende de looptijd van deze cao vorm en inhoud aan de sociale agenda. Hierin komen de volgende onderwerpen onder andere aanbod: ontwikkeling van werknemers, maatwerk op omschrijving van functies en beloning.

Dit is hem. Het zijn geen gouden bergen, maar wel een goede eerste stap na jaren zonder cao.

Meedenkers gezocht 

Vooral de laatste afspraak is erg belangrijk. Het invullen van de sociale agenda betekent dat wij nu niet twee jaar achterover leunen, maar dat we hard aan het werk gaan met nieuwe afspraken om het werk in de horeca aantrekkelijk te maken. Dit laatste doe ik het liefst samen met zoveel mogelijk van jullie. Daarom: geef je op om mee te praten en mee te denken over de sociale agenda. Stuur mij een mail en geef daarin in aan hoe en op welk onderwerp je mee zou willen praten en denken om het werk van jou en je collega’s leuker te maken. Misschien heb je een onderwerp dat nog niet op de agenda staat, maar wat wel belangrijk is. Laat het me weten.

Breng je stem uit!

Voor het zover is, is het woord nu eerst aan jullie. Laat je stem horen over de cao:

KLIK HIER OM TE STEMMEN

Discussieer mee op Je Achterban

Praat mee op Je Achterban