Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

De Fooi doet zijn intrede in de cao Catering

Na eindeloze gesprekken over de zo gewenste cao vernieuwing, hebben werkgevers op 12 maart eindelijk openheid gegeven over de te verdelen loonruimte. Wel 1.25% over 12 maanden. Let wel deze fooi is loonruimte, daaruit moet dus ook nog even de verhoging van de kilometer vergoeding worden betaald.

Reactie bonden: “Bonden zien dit als een soort oorlogsverklaring. Het staat ver af van wat bonden willen. Het advies aan werkgevers is om tussen nu en 25 maart te kijken of er substantieel meer loonruimte is.”*

*Verslag cao onderhandelingen 12-03 2019

 

Dat was gister...
De werkgevers hebben het deze keer wel veel mooier verpakt. Op 1 juli 2019 1,50% en dan op 1 januari 2020 0,5%. Dat is teruggerekend naar 12 maanden: 1,25%. Komt het bekend voor? JA! Precies hetzelfde bod als op 12 maart, maar gelukkig waren werkgevers deze keer creatiever. Jullie hebben immers per 1-1-2019 al 0,5% loonsverhoging ontvangen en de kilometer vergoeding is ook nog eens van 13 naar 15 cent per kilometer verhoogd, wat gelijk staat aan 0,3%. Opgeteld, is dat 2,3% over 2019 en dat is een heel net voorstel wat past in de markt, aldus de werkgevers. Je mag niet van werkgevers verwachten, dat zij alle kosten verhogingen, zoals energierekeningen, verhoging BTW of ziektekosten voor hun rekening nemen.
Vreemd! Een resultaat uit een eerdere cao gewoon lekker bij deze fooi optellen, zodat het nog wat lijkt. Dat jullie mogen niet vragen van werkgevers jullie portemonnee op peil te houden, maar zij mogen van jullie wel verwachten, dat jullie door genoegen te nemen met een fooi, de omzet op peil houden.

Wat stellen de werkgevers nog meer voor?
Ze komen niet met legen handen. Ze willen een spiksplinternieuwe cao. Eentje die wèl aansluit bij de huidige markt en die maakt dat de contract cateraars beter kunnen concurreren op de grenzen van de markt. Het idee is dat deze nieuwe cao dan alleen gaat gelden voor nieuwe werknemers, zodat jullie akkoord gaan met het voorstel, omdat het jullie toch niet direct raakt. Indirect natuurlijk wel, want de groep “oude cao’ers” is dan duurder en zal naar verloop van tijd steeds kleiner worden. Dat betekend, dat jullie op de directe werkvloer concurrentie hebben van goedkopere collega’s die hetzelfde werk doen. Benieuwd hoe dat dan straks gaat bij contract overnames?
Wij zijn niet tegen modernisering en willen daarover afspraken maken en meepraten. Maar moderniseren is wat ons betreft niet het naar beneden bijstellen van het arbeidsvoorwaarde pakket. Samen met de aangrenzende sectoren op de prijs van werknemers elkaar naar het putje concurreren.
Op dit moment is er onder de werknemers geen draagvlak om op deze korte termijn de hele cao maar even overhoop te gooien. Uit de enquête bleek, dat 97% van de ondervraagde het beeld van die concurrentie met andere sectoren en daarmee mogelijk verlies van werkgelegenheid voor de sector niet deelt. Die motivatie wordt niet groter, wanneer wij afscheept blijven worden met een fooi.

En toen?
Bonden hebben aangegeven de 2 onderhandelingen, die van vandaag en donderdag aanstaande op te schorten. Wij laten ons graag uitnodigen door de werkgevers om verder te praten, wanneer zij bereid zijn met een serieus loonbod te komenen verder willen ingaan op de voorstellen die wij hebben gedaan. Wij zullen op onze beurt dan serieus ingaan op de vernieuwingsvoorstellen die werkgevers hebben gedaan en afspraken maken over een proces waarin wij verder met elkaar kijken hoe de cao beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt.

Hoe verder?
Wij moeten gezamenlijk met de andere bonden, FNV Catering en de Unie, de koppen bij elkaar steken, wat wij allemaal kunnen verzinnen om de motivatie van werkgevers om de beurs te trekken te stimuleren. Mijn oproep aan jullie is, praat mee, denk mee en doe mee! Laten we samen de werkgever ervan overtuigen, dat fooien iets is van de horeca en wij gewoon als contract catering gaan voor een eerlijke nette loonsverhoging. Een verhoging die recht doet aan het harde en zware werk.

Heb je ideeën, wil je meedenken of graag op de hoogte gehouden worden van de verschillende activiteiten, stuur mij een mailtje.

 

 

Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda

Bestuurder CNV Vakmensen

0623006214/ j.twerda@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid