Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

Contractcatering: nog geen cao!

Vorige week donderdag is voor de derde maal met werkgevers gesproken over een nieuwe cao. Helaas kunnen we nog geen resultaat aan je melden. Op een aantal onderwerpen lijkt het mogelijk tot overeenstemming te komen, maar op twee belangrijke punten is dus niet gelukt.

Werkgevers bieden een te lage loonsverhoging en er is nog geen oplossing voor de extra vrije dagen voor oudere werknemers. Hieronder meer details.

Looptijd en loonsverhoging
In een cao met een looptijd van anderhalf jaar (1-7-2015 tot 1-1-2017) bieden werkgevers een loonsverhoging 1,5 procent als volgt uit te keren: 0,5 procent op 1-7-2015, 0,5 procent op 1-1-2016 en 0,5 procent op 1-7-2016. Dit loonbod is echt onvoldoende en werkgevers zullen met een goed bod over de brug moeten komen. CNV Vakmensen heeft voor een cao met een looptijd van 1 jaar 2 procent loonsverhoging gevraagd. Kortom wij zitten nog een eind uit elkaar.
Een argument voor werkgevers om niet meer loon te bieden is een verhoging van de pensioenpremie. Deze premieverhoging is veroorzaakt door een verbetering van de pensioenregeling en ook werknemers zijn een hogere premie gaan betalen. Door deze verhoging van de kosten (0,25 procent) zeggen werkgevers niet meer loonsverhoging te kunnen bieden. Zelf ben je ook iets meer premie gaan betalen en dit standpunt van de werkgevers betekent feitelijk dat je het werkgeversdeel van de premie ook gaat betalen. Dat vinden wij niet terecht. 
ADV-uren voor oudere werknemers
In artikel 22 van de cao is een staffel opgenomen met extra ADV-uren voor oudere werknemers. Deze staffel loopt tot en met 64 jaar. Omdat de pensioenleeftijd 2 jaar opschuift moet ook deze staffel doorlopen tot 67 jaar. Daar hebben wij voorstellen voor gedaan en voor medewerkers die nog geen extra ADV-uren hebben, ligt er een nieuwe tabel waarbij het huidige aantal extra ADV-uren niet over de periode 55 t/m 64 wordt verdeeld, maar over de periode 55 t/m 66. Dat betekent dat er geen verslechtering optreedt in het aantal beschikbare extra ADV-uren. Er is nog wel een heel groot verschil van mening over de overgangsbepaling. Werkgevers willen slechts voor een beperkt aantal jaren een overgangsregeling (3). Hierdoor ontstaat de situatie dat je eerst meer extra ADV-uren krijgt en dan overgaat naar de nieuwe staffel waardoor je aantal extra ADV-uren weer daalt. Die terugval willen wij voorkomen.
Duurzame inzetbaarheid
Door allerlei maatregelen van de overheid is langer werken onomkeerbaar en dat vraagt maatregelen om dat ook daadwerkelijk mogelijk te maken. We kunnen overeenstemming bereiken over maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Op bedrijfsniveau wordt daar 0,2 procent van de loonsom beschikbaar gesteld en in overleg met de Ondernemingsraad moet een op maat gemaakt programma worden afgesproken, waarbij een aantal thema's belangrijk is, te weten, trots en waardering op wat je doet en hebt gedaan, vitaliteit en opleiden en ontwikkelen. Maar een eerste belangrijke stap is het zorgen dat iedereen bewust wordt dat langer werken de nieuwe werkelijkheid is.
Reiskosten
In de vorig jaar afgesproken reiskostenregeling zijn twee onderwerpen niet goed geregeld en die zullen worden hersteld. Voor de berekening van de persoonlijke toeslag is gekeken naar de dagen dat je echt woon-werkverkeer hebt gehad. Mocht je in die periode ten gevolge van ziekte of zwangerschap langdurig niet gewerkt hebben, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de vaststelling van de persoonlijke toeslag. We kunnen afspraken maken om die onredelijkheid voor een groot deel weg te nemen. Daarnaast zal de persoonlijke toeslag alleen worden uitbetaald over de dagen dat je daadwerkelijk hebt gereisd. De fiscus staat niet toe dat over niet gereisde dagen wel te doen.
Combinatie arbeid en zorg
Nadere afspraken zullen worden gemaakt om arbeid en zorg beter te kunnen combineren. 
Werkgelegenheid
Afspraken om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt binnen de sector een arbeidsplaats te geven worden voortgezet.
Nieuwe functies
Er zullen in het functiehandboek twee nieuwe functies worden opgenomen, de zogenaamde multitasker. Het betreft een combinatie van cateringwerkzaamheden en facilitaire werkzaamheden. De reden om dit te doen is enerzijds mogelijkheden te maken mensen een meer volledige werkweek te bieden en anderzijds opdrachtgevers binnen één contract meerdere diensten te kunnen aanbieden.
Conclusie
Op een aantal punten lijkt het dat wij met werkgevers tot een aantal goede afspraken kunnen komen. Op twee belangrijke punten is er nog geen overeenstemming, loon en de overgangsregeling extra ADV-uren voor oudere werknemers. Daar moeten werkgevers toch echt meteen beter bod over de brug komen om een goede cao af te kunnen sluiten.

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen, dan kun je een mail sturen naar: j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Joost van Egmond
Districtshoofd CNV Vakmensen

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid