Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Horeca - Nieuws

CNV leden werkzaam onder cao Leisure

Cao Leisure onderhandelingen starten in april, jouw mening gevraagd! In april starten de onderhandelingen over de nieuwe cao. Voor deze onderhandelingen doen zowel werkgevers als de vakbonden voorstellen.

De bonden vinden het belangrijk om te weten wat er speelt bij jullie en waarover afspraken vastgelegd moeten worden in de nieuwe cao. Daarom deze nieuwsbrief met verwijzing naar een digitale enquête.

Wat is er tot nu toe gedaan?
In afgelopen periode hebben cao-partijen bij de laatste cao afgesproken om de cao te moderniseren. Modernisering om de cao beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van werknemers en werkgevers van de dierenparken. Een werkgroep, samengesteld uit werkgevers en werknemers, is met die opdracht aan de slag gegaan.

In februari heeft de werkgroep Modernisering Leisure cao een eindrapport opgeleverd. Dat rapport is ook aan de diverse ondernemingsraden binnen de parken gestuurd. In dat rapport staan een aantal aanbevelingen voor de cao op basis van alle input die in de afgelopen periode van de parken is gekregen. Een belangrijk advies in dat rapport is de aanbeveling om op korte termijn om de tafel te gaan om een gezamenlijke oplossing te vinden voor de problematiek ten aanzien van de ketenbepaling Wet Werk en Zekerheid. Separaat heeft de werkgroep ook advies gegeven over aanpassingen in de cao, schrijfstijl en andere aanpassingen.

Met de cao-commissie (bestaande uit kaderleden van beide bonden) is ook dat laatste rapport besproken. Deze commissie heeft ingestemd om de vernieuwingsvoorstellen van de werkgroep in te brengen tijdens de cao-onderhandelingen. Tevens is besloten om een enquête uit te zetten onder de werknemers.

Enquête voor leden en niet-leden
Vandaar dat wij iedereen vragen om de enquête in te vullen. Zowel leden als niet leden vragen wij om de enquête in te vullen. Dat kost niet veel tijd maar helpt ons wel om de definitieve cao- voorstellen die wij willen inbrengen vast te stellen.

Je kunt de enquête invullen door hier te klikken.

Verzoek is of jullie de enquête verder willen verspreiden onder je collega’s. De enquête staat tot en met 30 maart 2016 open. Zodra de uitkomsten bekend zijn zullen wij jullie verder informeren en wordt de definitieve voorstellenbrief met onze leden gedeeld.


Even nog wat uitleg over de WW
Per 1 januari 2016 is de duur van de WW (en de WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid) versoberd. Stapsgewijs wordt de maximale duur van de WW, van nu 38 maanden, teruggebracht naar maximaal 24 maanden. Iedereen bouwt straks over de eerste tien gewerkte jaren een maand wettelijk WW recht op, daarna bouw je nog maar een 0,5 maand per jaar aan WW recht op. Deze versobering kan gerepareerd worden door het betalen van een werknemers premie. De premie zal variëren (op basis van een modaal inkomen) tussen de € 6,- en €15,- per maand.

WW-rechten bouw je op afhankelijk van je arbeidsverleden. Je hebt recht op een uitkering als je van de laatste 36 weken er 26 gewerkt hebt, dan heb je recht op drie maanden WW. Als je aanspraak wilt maken op een langere WW dan geldt de jaren eis: vier van de laatste vijf jaar moet je gewerkt hebben. Daarbij geldt dat als je tenminste 208 uur in een jaar gewerkt hebt, dan telt dat al mee voor de jaren eis. Dus ook flexwerkers hebben baat bij een langere WW.

Willem Kruithof
Bestuurder
M: 06-06-51601998
E: w.kruithof@cnvvakmensen.nl

 

16-961/WK/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid