Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Horeca

Cao Horeca over werktijden

De normale arbeidstijd is 1.976 uur op jaarbasis. Oftewel: gemiddeld 38 uur per week. Maar je kunt over het hele jaar flexibel ingezet worden in drukke of rustiger tijden. Nieuw is dat een groter aantal uren mag worden overeengekomen zonder dat sprake is van overwerk. 

Voor informatie over de maximale arbeidstijd voor een 13-, 14-, 15-, 16- en 17-jarige werknemer kun je de cao Horeca raadplegen.

Moet ik de gewerkte uren zelf bijhouden?

Dat is altijd verstandig. Daarvoor heeft CNV Horeca ook een handig urenregistratie-boekje ontwikkeld om te gebruiken. Dit boekje is uiteraard op te vragen bij de bond. Maar je werkgever moet zelf ook van iedere werknemer een deugdelijke registratie van de arbeid- en rusttijden bijhouden. Deze registratie moet minimaal de informatie bevatten die ook in de cao wordt vermeld, zoals het aantal werkdagen, de wekelijkse vrije dagen en de werkroosters.

Wat is de maximale arbeidstijd voor een werknemer van 18 jaar en ouder?

  • maximaal 12 uren per dienst
  • maximaal 60 uren per week
  • in elke periode van 52 aaneengesloten weken gemiddeld 48 uren per week

Hoeveel zondagen mag ik in een jaar werken?

Uitgangspunt is maximaal 40 zondagen. Meer kan als je daarmee instemt (of doordat je een dienstrooster aanvaardt).

Hoeveel nachtdiensten mag ik werken?

Een werknemer mag maximaal 140 nachtdiensten in 52 weken of maximaal 38 uren per aaneengesloten twee weken tussen 0.00 en 6.00 uur draaien. In uitgaansgelegenheden waar uitsluitend of in hoofdzaak ’s nachts werkzaamheden zijn, mag in het gemiddelde 5-daags ritme van 20 nachtdiensten in 4 weken worden gewerkt.