Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Horeca

Cao Horeca over vrije dagen

Vakantiedagen

Als je een heel vakantie-jaar in dienst bent geweest bij dezelfde werkgever, dan heb je recht op 25 vakantiedagen. Dit aantal vind je niet rechtstreeks in de tekst van de cao. De berekening is als volgt: 1976 x 0,096 / 7,6= 24,96 = 25 dagen. Een vakantie-jaar loopt van 1 juni tot 1juni. Wanneer je korter dan een vakantie-jaar in dienst bent, dan heb je recht op een evenredig deel. Of anders gezegd: 0,096vakantie-uur per gewerkt arbeidsuur.Ook een leerling bouwt vakantie-uren op, ook over de schooluren.

Wat zijn de afspraken over het opnemen van vakantiedagen?

Je hebt recht op een vakantieperiode van drie aaneengesloten weken. Wel is het zo dat de werkgever de tijdstippen van het begin en het einde van je vakantie vaststelt. Hij moet dan wel eerst met jou hebben overlegd. Hetzelfde geldt voor de andere vakantiedagen of snipperdagen. Als je vakantieplannen hebt, doe je er dus goed aan eerst toestemming te vragen aan je werkgever voor de periode dat je weg wilt. Als daar belangrijke redenen voor zijn, kan de werkgever hier vanaf wijken.

Hoe wordt mijn vakantietoeslag berekend?

Je vakantiegeld is 8 procent van het loon dat je in het voorgaande jaar verdiend hebt. Het jaar loopt van 1 juni tot 1 juni. Toeslagen, eventuele gratificaties en beloning in natura worden niet bij het loon gerekend. 

Buitengewoon verlof

Je hebt recht op verlof als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je niet kunt werken. Je moet dan denken aan persoonlijke en familieomstandigheden zoals: 
  • huwelijk
  • overlijden
  • begrafenis of crematie
In de cao worden alle situaties waarbij je recht hebt op verlof precies aangegeven, samen met de duur van het verlof. De omvang van de regeling is beperkter dan in de vorige cao.

Worden de uren die ik moet verzuimen wel doorbetaald?

Als je recht hebt op buitengewoon verlof dan wordt je loongewoon doorbetaald. Je bent wel verplicht om de werkgever zo spoedig mogelijk reden en tijdstip van het verlof mee te delen.

Als het buitengewoon verlof samenvalt met een verlofdag, ben ik die vrije dag dan kwijt?

Nee. Zodra het buitengewoon verlof plaats vindt binnen de arbeidstijd is je werkgever verplicht om het buitengewoon verlof alsnog te geven, maar dan op een ander tijdstip. Dat geldt ook als je recht op buitengewoon verlof zou hebben in de periode dat je met vakantie bent. Maar ook hier geldt dat je de werkgever zo spoedig mogelijk reden en tijdstip van het verlof moet vertellen.