Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Horeca

Cao Horeca over vergoedingen

Het kan natuurlijk voorkomen dat je langer moet werken dan je normale werkuren op een dag. Overwerk begint dan ook waar de normale arbeidstijd ophoudt. De normale arbeidsduur is 1.976 uur per kalenderjaar (52 weken x 38 uur). Dus de uren die je meer werkt dan 1.976 uur in een kalenderjaar zijn de overuren. Tenzij je natuurlijk een andere arbeidsduur hebt afgesloten met je werkgever. 

Krijg ik overuren terug in tijd of in extra loon?

Je krijgt je overuren in tijd terug. Voor ieder overuur geldt een vergoeding van één uur vrije tijd. Als dit niet mogelijk is worden de eerste 208 overuren voor 100procent vergoed, het meerdere voor 150 procent. De werknemer kan in overleg met de werkgever overwerk ook laten uitbetalen in vrije tijd. 

Hoe weet ik wat mijn overuren zijn als mijn gewerkte uren niet goed worden bijgehouden?

Je werkgever is verplicht om aante geven hoeveel uur je gewerkt hebt in de periode waarover de loonbetaling geschiedt.52. Wie moet mijn overuren registreren?De werkgever is verplicht eenregistratie bij te houden van allegewerkte (over)uren. Doet dewerkgever dit niet, dan kun jezelf een overzicht bijhouden endeze voor akkoord laten tekenendoor de werkgever.53. Mag je zoveel overwerken als je wilt?

Een werknemer van 18 jaar en ouder mag:

  • maximaal 12 uren per dienst
  • maximaal 60 uren per week
  • in elke periode van 52 aaneengesloten weken gemiddeld 48 uren per week draaien.
Werknemers van 16 en 17 jaarmogen niet langer werken dan 9uur per dag en 45 uur per week. 

Hoe wordt het overwerk vergoed?

De werkgever moet aan het eindvan elk kalenderjaar het aantal overuren berekenen dat je hebt gemaakt. Deze overuren moeten in de daarop volgende 13 weken in het weekrooster door de werkgever worden gecompenseerd. Lukt het niet om deze uren in vrije tijd in deze periode te compenseren, dan moeten de nog resterende uren na deze 13 weken binnen 4 weken worden uitbetaald. En wel als volgt: de eerste 208 uur tegen 100 procent van het uurloon en de overige overuren tegen 150 procent. Het aantal vrije weekenden is twaalf.Weekend is zaterdag en zondag of zondag en maandag.