Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Horeca

Cao Horeca over opleiding en scholing

Er zijn scholingsmogelijkheden voor werknemers in de Horeca, maar er moet wel gezegd worden dat de mogelijkheden om een scholingsadvies in te winnen zijn vervallen. De cao zegt ook niets meer over het recht op een aantal dagen betaald verlof wanneer je een cursus volgt of examen moet doen. Waar heb je dan wel recht op? Als je een cursus wilt doen kan je wel beroep doen op een vergoeding van scholingskosten van de werkgevers. Dit heet een ontwikkelingsbudget. Het budget bedraagt 1 procent van de jaarloonsom (de som van alle lonen van alle werknemers in een jaar).

Welke scholingskosten vergoedt mijn werkgever uit dit budget?

Jouw werkgever vergoedt de kosten van een opleiding of training (inschrijvingskosten en lesgeld),de noodzakelijke en voorgeschreven leermiddelen ander studiemateriaal en examenkosten. Ook betaalt hij de procedure voor de erkenning van elders verworven competenties (EVC).

Hoe kan ik met mijn werkgeverafspraken maken over vergoedingvan scholingskosten?

Je dient een verzoek in tot vergoeding van de persoonlijke ontwikkelingkosten bij de werkgever. Voor de werkgever is weigering van dit verzoek alleen om de volgende redenen mogelijk:
  • geen verband met de functie in het bedrijf
  • geen aansluiting bij het loopbaanperspectief
  • het daarvoor bestemde budget is uitgeput
De werkgever bevestigt binnen 30 dagen het verzoek. En na ontvangst van de rekeningen betaalt de werkgever zo spoedig mogelijk de vergoeding.

Moet ik de vergoeding terug betalen als ik de opleiding niet afmaak?

Ja. Als je de opleiding niet afrondt met een diploma of(deel)certificaat. Maar ook als je geen diploma of (deel)certificaat kunt tonen. Maar als de oorzaak buiten je schuld ligt, dan hoeft dat niet. Bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte of ernstige situaties. Je moet je werkgever wel schriftelijk informeren over de oorzaak van het niet afronden van de opleiding. Terugbetaling kan in maximaal twaalf gelijke maandelijkse termijnen.

Moet ik de vergoeding terug betalen als ik wegga bij de werkgever?

Als je op eigen verzoek binnen 12 maanden na het afronden van de opleiding weggaat bij de werkgever, dan moet je naar rato terugbetalen in de verhouding van 1/12 deel voor elke maand waarmee je de periode van één jaar niet hebt bereikt.