Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Horeca - Nieuws

Weer geen cao horeca?

Gisteren is het overleg tussen bonden en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) door de werkgevers stopgezet. De werkgevers denken dat zij met de drie partijen samen niet tot een nieuwe cao kunnen komen. Zij willen tijd om te kijken hoe en of zij verder willen.

Wat betekent dit?
Op dit moment betekent dit kort gezegd: weer geen nieuwe cao. We hebben nu drie keer samen onderhandeld en dit heeft niet geleid tot voldoende beweging om ook het vertrouwen te hebben bij werkgevers dat wij eruit zouden kunnen komen.

Waarom?
Om te beginnen zijn er aan tafel verschillende vertrekpunten. Zoals jullie hebben kunnen lezen in onze voorstellenbrief, is CNV Vakmensen aan tafel gegaan met als uitgangpunt: het omzetten van het huidige Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) van KHN naar een horeca-cao met een plus op loon en een aanpassing van het seizoenswerk. Die cao met een plus was voor ons de voorwaarde om de onderhandelingen in te gaan.

Natuurlijk hebben wij eerst gekeken naar de verschillen tussen de oude cao en de AVR. Wij vonden dat de AVR een startpunt kon zijn om de onderhandelingen mee te beginnen. Dit hebben wij ook duidelijk aangegeven in onze voorstellenbrief. FNV is ook op deze uitnodiging ingegaan, maar wil de onderhandelingen starten vanaf het moment waar we vier jaar geleden zijn gestopt met praten. Dit maakt dat er aan de tafel een enorm verschil van inzicht was, maar ook een enorm verschil in loonvraag.

FNV wil voor de verloren vier jaar zonder cao een verhoging van 4,75% en voor het daarop volgende jaar 3.5%. Op zich klinkt het prachtig, maar je stelt dan een looneis van 8,25% in één keer. Vooropgesteld, ik gun jullie de wereld en zou willen dat ik dit percentage kon vragen, maar ik heb dat niet gedaan omdat ik dat niet als haalbaar inschatte. Bovendien, we waren uitgenodigd om te praten over de toekomst na enkele jaren zonder cao. Het is nog maar de vraag of we met een cao daadwerkeiljk 4,75% wel hadden binnen gesleept.

KHN heeft de lonen van de AVR afgelopen vier jaar wel elk jaar laten stijgen met inflatie en daarmee is voor ons het verleden minimaal afgedicht. De waarde van het salaris is immers niet minder geworden, de koopkracht is gelijk gebleven. Ofwel: was de AVR een echte bindende cao geweest, dan had iedereen in de horeca de afgelopen jaren recht op een loonsverhoging van tenminste 2,15% over vier jaar.

Wat heeft KHN verder voorgesteld?

  • Cao per 1 januari 2018 met een looptijd van 24 maanden.
  • Per 1 januari 2018 een loonsverhoging van 1,5% en per 1 oktober 2018 een verhoging van 1%. Voor 2019 zijn de afspraken niet concreet gemaakt, maar wil KHN een zelfde methodiek toepassen als in 2018.
  • Aanpassingen op flexibel personeel en seizoensarbeid.
  • Vastleggen van overleg Sociale Agenda en de cao gedurende de looptijd.

Hoe verder?
CNV Vakmensen ziet nog steeds voldoende aanleiding om verder te praten, zodat we samen tot een nieuwe echte cao te komen. Wij denken dat een cao een heel belangrijke eerste stap is op weg naar herstel van jullie sector. Het zorgt er voor dat er weer overal gelijke arbeidsvoorwaarden zijn en dat je weet waar je aan toe bent. Het meest belangrijke is nog dat je weer direct inspraak hebt aan de cao-tafel.

Wij willen er uit halen wat er in zit. Ik hoop dat jullie nog steeds achter de inzet van CNV Vakmensen staan. Ik ga mijn best doen om weer ergens een ingang kunnen vinden, zodat we niet opnieuw met lege handen staan. Een sector als de horeca verdient op zijn minst een cao die voor iedereen geldt.

Is dat reëel? Ik weet het niet, maar blijf ervoor gaan. Houd jullie op de hoogte.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Kom naar Je Achterban en laat van je horen! Voor het geval je nog geen account hebt, die kun je heel snel (en gratis) aanmaken.

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid