Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Horeca - Nieuws

Stem over het onderhandelingsresultaat cao Horeca

Na drie onderhandelingsronden is er een resultaat bereikt, wat ik graag aan jullie, de leden, voorleg. Ook kun je stemmen over dit resultaat en heb ik nog twee vragen aan je. In de nieuwsbrief en stemming van gisteren ging dit niet helemaal goed.

Het is belangrijk om te stemmen. Het gaat immers over jouw arbeidsvoorwaarden. Klik hier om je stem uit te brengen.

Belangrijkste behaalde resultaten:

 • Looptijd van de cao is 1 jaar; vanaf 1 januari 2020 tot 31-12-2020.
 • Loonsverhoging van 3% voor vakkrachten over de feitelijke lonen tussen het basis- en eindloon van de loontabellen in de horeca cao.
 • De loontabel wordt aangepast met 3%.
 • De werknemer met een loon boven het eindloon ontvangt per 1-7-2020 een eenmalige uitkering van 100 euro als hem of haar geen bruto loonverbetering buiten de cao om is toegekend.
 • Wijziging van de definitie vakkracht, waardoor een medewerker eerder vakkracht is en een hoger salaris ontvangt.
 • Aanscherping van de sociale agenda. Omschrijven van functies, beloningen en ontwikkeling van medewerkers.
 • Uitwerking van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, waardoor deze beter aansluit bij de werkzaamheden in de sector. Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van vaste urenaanbod, de oproep en afzegtermijn voor de oproepovereenkomsten.
Wat niet?
 • De sociale agenda, waarover 2 jaar geleden afspraken zijn gemaakt is niet af. Hierin staan afspraken, dat er gekeken zou worden naar een nieuwe manier van functie indeling en beloning in de sector. Daarnaast zou er iets opgezet worden om het voor jullie aantrekkelijk en toegankelijk bezig te zijn met scholing en ontwikkeling, zodat je sterker staat in werk.
 • Voor de werknemers, waar wie het salaris boven het eindloon van de loonschalen ligt, is geen loonsverhoging afgesproken.
 • Twee jaar geleden is er afgesproken een Sociaal Fonds op te richten om centraal te kunnen werken aan arbeidsomstandigheden, beter instroom van werknemers in de sector en het werken aan een beter imago. Koninklijke Horeca Nederland, kiest ervoor deze afspraak niet na te komen. Dit maakt, dat er centraal geen plaats is waar actief gewerkt kan worden aan de grootste problemen in de horeca. We moeten er dus maar vanuit gaan, dat KHN deze in haar eentje oplost?
 • CNV Vakmensen wilde afschaffing van het onderscheid tussen vakkracht en werknemer. Er is een eerste stap gezet.

Het woord is aan jullie! Je kan stemmen tot maandag 16 december 09.00 uur!

Heb je nog vragen of opmerkingen, deel deze dan met mij. Ik ben bereikbaar via j.twerda@cnvvakmensen.nl of 0623006214. Ook kun je vragen stellen op Je Achterban

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen
06 2300 6214
j.twerda@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid