Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Horeca - Nieuws

Gevolgen cao-loze periode Horeca

De cao horeca is op 1 april 2012 afgelopen. Het is tot nu toe niet gelukt om afspraken over een nieuwe cao te maken. Er is nu dus sprake van een cao-loze periode en dat heeft gevolgen voor werknemers.

In principe heeft de oude cao nog nawerking voor de werknemers die vóór 1 april werkzaam waren in de horeca. De betekent dat bijna de gehele cao nog van toepassing is voor deze werknemers.

Er zijn echter een paar uitzonderingen:

  • Tijdelijke contracten: Volgens de cao horeca was het mogelijk om 6 tijdelijke contracten te hebben in 5 jaar. Op dit moment is de wet van toepassing en dat houdt in dat je nu na maximaal 3 tijdelijke contracten binnen 3 jaar recht hebt op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Contracten die vóór 1 april waren ingegaan vallen nog onder de oude cao. Bij nieuwe contracten of contractverlenging is de wet van toepassing.
  • Proeftijd: Volgens de cao horeca kan de proeftijd in alle gevallen maximaal twee maanden zijn. Op dit moment geldt de wet en dat betekent dat bij tijdelijke contracten met een looptijd korter dan twee jaar de proeftijd één maand is.
  • Dienstrooster: Ook hier moet de wet gevolgd worden en dat betekent dat een rooster 28 dagen van tevoren bekend gemaakt moet worden.
  • Werken op zondag: Er bestaat het recht op 13 vrije zondagen per jaar. Je kunt dus niet verplicht worden om meer dan 39 zondagen per jaar te werken.

Loonsverhoging

Aangezien er geen nieuwe cao is zijn er geen afspraken gemaakt over een loonsverhoging. Wel blijft de cao van toepassing en dat betekent dat er wel sprake moet zijn van een periodieke verhoging (artikel 11 lid 3) van 2% wanneer je nog niet het maximum van je schaalsalaris hebt bereikt.

Nieuwe werknemers

Voor werknemers die vanaf 1 april zijn gaan werken bij een nieuwe werkgever is er geen cao van toepassing. De werkgever kan in dit geval dus afwijken van de oude cao horeca. Wel kan in een contract opgenomen worden dat de cao horeca van toepassing is. Zodra er een nieuwe cao wordt afgesloten is deze dan van toepassing.

Pensioen

Ieder bedrijf die onder de definitie van horecabedrijf valt is verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Horeca. Er blijft dus sprake van pensioenopbouw, ook voor nieuwe werknemers.

Een cao-loze periode brengt vaak veel onduidelijkheid met zich mee. Neem voor vragen dan ook contact op met onze bond via CNV Info : 030 - 7511007 (lokaal tarief). Van maandag t/m vrijdag zijn we bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur. CNV Horeca blijft streven naar een goede cao horeca voor de gehele bedrijfstak. Zodra er ontwikkelingen zijn volgt er weer een nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid