Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Horeca - Nieuws

Cao onderhandelingen nieuwe cao horeca starten

Twee jaar geleden zijn we na een cao loze periode weer gestart met een nieuwe cao horeca. Deze nieuwe cao, zou een eerste stap moeten zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector weer op een redelijk niveau te krijgen. Wij wisten, dat dit met tussen stappen zou gaan.

Twee jaar geleden was dan ook de eerste stap. Van geen cao naar weer een cao. In de cao van twee jaar geleden zijn afspraken gemaakt voor een agenda, waarin onderwerpen beschreven staan om verder uit te werken.

Gebleken is, dat we voor de definitieve uitwerking van deze sociale agenda, toch meer tijd nodig zullen hebben. De afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar de verschillende functies en hoe deze beschreven zouden moeten worden. Er is onderzoek gedaan naar de wensen van de verschillende generaties werkzaam in de sector.

Nieuwe cao

Toch loopt op 31 december 2019, de huidige cao horeca af en dat maakt, dat wij moeten praten over een nieuwe cao. De inzet van deze nieuwe cao, moet leiden tot een volgende stap. Wij zullen als inzet van de onderhandeling de volgende voorstellen neerleggen:

Wij willen een loonstijging voor de werkelijk betaalde salarissen van werknemers. Niet alleen verhoging van de eerste en laatste loontrede, maar de feitelijk betaalde lonen moeten er in koopkracht fors op vooruitgaan.

Het begrip Vakkracht in de cao moet worden aangepast of helemaal verwijderd. Wij vinden het niet langer kunnen, dat werknemers pas toegang krijgen tot belangrijke cao afspraken wanneer zij vakkracht zijn. Het kan soms wel jaren duren, voordat een werknemer ook vakkracht is.

De sociale agenda, zoals deze is afgesproken in de vorige cao, moet op alle onderdelen worden verlengd en uitgewerkt.

Wij stellen gezien de verlening van de agenda een cao voor van 12 maanden.

Naar aanleiding van het eerste overleg ontvangen jullie een nieuwsbrief met daarin de inzet van werkgevers en een eerste reactie op onze voorstellen.

Mochten er zaken ontbreken, mail of bel mij dan.

Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen

j.twerda@cnvvakmensen.nl / 0623006214

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid