Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Horeca - Nieuws

Cao-onderhandelingen Horeca naderen ontknoping

In februari en maart is een aantal keren onderhandeld over de cao. In de afgelopen onderhandelingsrondes hebben we alle onderwerpen die op de cao agenda zijn geplaatst besproken. De onderhandelingen verlopen in goede sfeer en alle partijen hebben in ieder de wil om er uit te komen. We maken dan ook goede vorderingen maar we zijn er nog niet.

Op woensdag 28 en vrijdag 30 maart gaan we proberen alle puzzelstukjes op de juiste plaats te krijgen. Als dit lukt zal het resultaat ter beoordeling aan de leden van CNV Horeca worden voorgelegd. We hebben uitvoerig overlegd over de aanpassing van de loonschalen en de loonsverhoging. Er is gesproken over aanpassing van de loonschalen met het inflatiecijfer (prijscompensatie). In de discussie is verder gesproken over een beoordelingssysteem dat invloed heeft op de individuele loonsverhoging. Ook is een aanpassing van de loonschalen 1 t/m 5 aan de orde geweest.

Vakvolwassenheid

In de vorige cao is al een afspraak gemaakt over het aanpassen van de jeugdschalen en het invoeren van het begrip vakvolwassenheid. We zijn hier op de goede weg. Het lijkt er in ieder geval op dat werknemers die een vakopleiding hebben gevolgd sneller een vakvolwassen loon krijgen. De huidige wachtperiodieken zullen in dit geval uit de cao verdwijnen.

Een ander belangrijk onderwerp waar veel vragen en opmerkingen over zijn binnen gekomen is de huidige mogelijkheid om in vijf jaar, zes tijdelijke contracten te kunnen krijgen. Onze wens is om dit terug te brengen tot maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. Dit lijkt haalbaar te zijn in combinatie met een afspraak over de plicht en het recht voor een werknemer om zich te ontwikkelen via bijvoorbeeld scholingsafspraken.

Modernisering

Naast de inhoudelijke discussie over de cao hebben we ook gesproken over modernisering van de cao. Het doel hiervan is om de cao beter leesbaar te maken en logischer in te delen. Ook hier zijn goede stappen gezet.

Ik hoop binnenkort een cao resultaat aan de leden voor te kunnen leggen. De leden van CNV Horeca worden in ieder geval na de onderhandelingsronde van 30 maart geïnformeerd over de stand van zaken.

Heino Smedes
Onderhandelaar cao Horeca

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid