Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Tweede gesprek met Sodexo Altys over eigen cao

Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief hebben we op 31 oktober weer overleg gehad met de directie van Sodexo Altys over een eigen cao voor de Sodexo Altys organisatie. Jammer genoeg heeft dit niet concreets opgeleverd.

Reactie op de vorige nieuwsbrief
Na het vorige gesprek op 18 september hebben wij een nieuwsbrief geschreven. Deze nieuwsbrief was ook in het bezit van de directie. Volgens de directie waren andere partijen, die zich ook bezighouden met Facility Management / integrated services niet blij dat CNV Vakmensen en andere vakbonden een cao voor de totale branche willen.
Grotere partijen willen wel praten maar de kleinere niet. Een cao voor de branche zou goed zijn, vooral wanneer contracten over gaan naar andere partijen. In een cao zou kunnen opgenomen worden dat wanneer een partij, bijvoorbeeld Sodexo Altys, een aanbesteding voor het werk verliest de medewerkers met het werk mee overgaan naar de andere partij. Zoals ook in de schoonmaak cao staat.Bij de kleinere branchepartijen wil men de medewerkers kunnen houden wanneer het contract overgaat naar een andere aanbieder. Dit hoeft niet altijd in het voordeel te zijn van de medewerker. De grotere branchepartijen willen/kunnen dit niet omdat het vaak om de grotere contracten gaat.

Bindende factor opleidingen?
Wat misschien een bindende factor kan zijn, is het opleiden. Volgens de directie van
Sodexo Altys zou het goed zijn om eerst een soort opleidingsmogelijkheid te starten zodat daar een gezamenlijk belang ligt. “De sector moet professioneler worden”.
Er zijn een groot aantal facility opleidingen (MBO/HBO) maar de leerlingen die daar van afkomen, kijken meer naar de facility functies bij grote ondernemingen dan naar de functies bij de facility aanbieders.CNV Vakmensen is het ermee eens dat opleidingen een gezamenlijk belang is maar kijken dan eerder naar de doorstroommogelijkheden van de medewerkers in de branche. Dus voor de lagere opleidingen. Zo heeft CNV Vakmensen voor de schoonmaak cao voorstellen gedaan:

“Multi-inzetbare schoonmakers” - CNV Vakmensen pleit voor een opleiding facilitair medewerker, waarin verschillende disciplines samenkomen: schoonmaak, groenonderhoud, catering, postkamerdiensten en receptiediensten. CNV bestuurder dhr Kampherbeek: "Veel schoonmakers hebben meerdere kleine baantjes, bij verschillende werkgevers. Ze moeten altijd schipperen. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling van steeds meer multi-servicediensten. Het zou mooi zijn als schoonmakers, als ze dat willen, de kans krijgen om met gevarieerde werkzaamheden hun uren uit te breiden en op die manier volwaardige banen te creëren. Zo verbreden ze hun functie tot facilitair medewerker."

Wat doet een cao extra?
Sodexo Altys vraagt zich af welk voordeel zij hebben als alleen zij een cao zouden hebben? De overgangsmaatregelen beschermt nu al de medewerkers die overgaan naar Sodexo Altys. Dus wat doet een cao extra?
Het klopt dat de overgangsmaatregelen de medewerkers beschermt. Maar niet alle overgangsmaatregelen zijn eeuwig geldig. Soms hebben ze maar een looptijd van maximaal 5 jaar. En wat als het contract overgaat van Sodexo Altys naar een andere aanbieder? Volgens CNV Vakmensen heeft een sector een cao nodig wanneer het wil groeien tot een volwaardige sector. Bijvoorbeeld nu worden bij het overnemen van de facility / integrated services werkzaamheden de verschillen in arbeidsvoorwaarden veelal opgelost door middel van een overgangsprotocol. Wanneer er een cao zou zijn maakt dit de situatie veel gemakkelijker. Dit heeft Sodexo Altys voor de zomer zelf meegemaakt met de overname van activiteiten van Unilever. Dit heeft erg lang geduurd en zelfs tot actie geleid bij de medewerkers vanuit Unilever. Werknemers voelen zich veel veiliger wanneer men overgaat naar een partij die een cao heeft.

OR of vakbonden?
Volgens de directie van Sodexo Altys wordt een deel van de arbeidsvoorwaarden besproken met de OR. Die vertegenwoordigt al het personeel. De directie heeft de indruk dat maar weinig mensen lid zijn van een vakbond. Dus waarom met de vakbond iets afspreken.
CNV Vakmensen is van mening dat het niet goed is als medewerkers over hun eigen arbeidsvoorwaarden moeten praten. Het is voor een directie altijd mogelijk om de eigen werknemers onder druk te zetten of “weg” te promoveren waardoor ze minder kritisch zijn.
Ook blijkt uit allerlei onderzoeken dat medewerkers meer vertrouwen hebben in de vakbond als het gaat om het afspreken van arbeidsvoorwaarden dan in de OR (hoe goed deze ook kan zijn).

Volgend overleg
In de 3e week van januari vindt er binnen Sodexo een strategie meeting plaats. Mogelijk dat daarin ook gesproken zal worden over een cao voor Sodexo Altys. Daarom vindt het volgende overleg daarna plaats, namelijk op 4 februari 2014. Daarover informeren wij je natuurlijk weer. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief horen/lezen wij die graag.

Dolf Polders - Bestuurder CNV Burgerluchtvaart
Tel.: 023 5684 670
Email: d.polders@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid