Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Nieuwe cao Contractcatering

Afgelopen week heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat afgesloten voor een nieuwe cao in de Contractcatering. Het waren geen gemakkelijke onderhandelingen want de resultaten in de contractcatering staan sterk onder druk vanwege de constante vermindering van locaties waar gecaterd wordt.

Na een viertal ronden pittig onderhandelen ligt er nu een resultaat dat wij aan je willen voorleggen. De hoofdlijnen tref je hieronder aan.

Looptijd
De looptijd van de cao is vastgesteld op één jaar: van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016. 

Inkomen
Per 1 juli 2015 worden de cao-lonen verhoogd met 0,5% en per 1 januari 2016 worden de cao-lonen verhoogd met 1%. In totaal dus 1,5%. Daarnaast zal er in 2015 geen FBA-premie worden geheven (voordeel = 0,3%) en wordt de FBS-premie structureel met bijna 0,1% verlaagd.

Persoonlijke toeslag reiskosten
Om binnen de fiscale wet- en regelgeving te blijven geldt de PT-reiskosten met ingang van 1 juli 2015 per gewerkte dag. Reiskosten en dus ook de PT mag alleen verstrekt worden per daadwerkelijk gewerkte dag.
Bij de vaststelling van de PT vorig jaar is geen rekening gehouden met werknemers die langer dan 6 weken aaneengesloten wegens ziekte (waaronder zwangerschaps-en bevallingsverlof) afwezig zijn geweest. Dit wordt met ingang van 1 juli 2015 –zonder terugwerkende kracht-  de PT- reiskosten herberekend. Dit betekent een volledige herrekening voor deze werknemers minus 6 weken. Dit kan een (aanzienlijke) verhoging van de PT betekenen.

Flexibiliteit (artikel 17 cao)
De regeling neergelegd in artikel 17 van de cao (geldend vanaf 1 januari 2015) is van toepassing op parttimers en op fulltimers. De overwerkregeling blijft bij toepassing van de regeling in stand maar er is geen sprake van dubbeling van rechten (toeslagen).

Duurzame inzetbaarheid
De werkgever dient jaarlijks een verplicht plan of programma voor duurzame inzetbaarheid met de OR/Personeelsvertegenwoordiging overeen te komen. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende onderwerpen: opleiding en ontwikkeling, vitaliteit, trots en waardering, bredere inzetbaarheid en het bereiken van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer (awareness).

ADV voor oudere werknemers
De huidige in de cao (artikel 22 lid 6) opgenomen staffel schuift met 2 jaren op, omdat de AOW-leeftijd ook met twee jaar opschuift. De tabel met ingang van 1 januari 2016 luidt dan als volgt:
57 - 36 uur extra adv
58 - 48 uur extra adv
59 - 60 uur extra adv
60 - 72 uur extra adv
61 t/m 66 - 84 uur extra adv

Werknemers die vóór 1 januari 2016 al gebruik maken van de huidige regeling, behouden hun rechten op basis van de huidige staffel. Daarnaast profiteren zij van de 2 extra toegevoegde leeftijden van 65 en 66 jaar met extra adv-uren op basis van de nieuwe staffel. 

Vakantietoeslag (artikel 54)
In de berekening van de vakantietoeslag worden ook vaste toeslagen zoals een vaste ploegentoeslag of vaste ORT-toeslag meegenomen. Het gaat om toeslagen die volgens de wet als een vast loonbestanddeel bestempeld worden, om toeslagen die de werknemer ook ontvangt als hij ziek is of op vakantie gaat. Het moet gaan om toeslagen die de werknemer altijd krijgt ongeacht zijn rooster.

Werk en (mantel)zorg
Vastgesteld wordt dat de werkgever zich zal gedragen als een mantelvriendelijke organisatie en dat hij open staat voor het krijgen van een erkenning/certificering als mantelvriendelijke organisatie maar dit laatste is geen doel op zich. Verwezen wordt naar www.werkenmantelzorg.nl

Bijgevoegd tref je een formulier aan waarop je je mening kunt geven over het bereikte onderhandelingsresultaat. Dit kun je terugsturen naar het adres dat daarop vermeld staat, maar je kunt ook een e-mail sturen met jouw mening naar j.vanegmond@cnvvakmensen.nl Uiterlijk maandag 29 juni dient je reactie in ons bezit te zijn.

Heb je naar aanleiding van bovenstaand vragen en of opmerkingen, dan kun je ook die e-mailen.

Joost van Egmond
Districtshoofd CNV Vakmensen

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid